EU:n liikenneministerit suunnittelevat helpotuksia liikuntarajoitteisten lentomatkustamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2005 16.29
Tiedote
Liikuntarajoitteisten lentomatkustajien asema Euroopan unionissa paranee. Euroopan unionin liikenneministerit sopivat matkustajien oikeuksien lisäämisestä kokouksessaan Luxemburgissa 6. lokakuuta.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeuksien vahvistaminen lisää lentoyhtiöiden ja lentoasemien palveluvelvoitteita. Niiden tulee järjestää uudet palvelut yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi terminaalirakennuksiin aiotaan määritellä erilliset saapumis- ja poistumispisteet, joista liikuntarajoitteiset henkilöt saisivat tarvitsemaansa matkustusapua.

Asetuksen pääperiaatteena on, että liikuntarajoitteisia lentomatkustajia saa kohdella muista poikkeavalla tavalla vain, jos tämä on tarpeen lentoturvallisuuden kannalta.
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on tyytyväinen ratkaisuun.

"Asetus sopii hyvin yhteen Suomen kansallisen esteettömyysstrategian kanssa. Pidämme kiinni siitä, että asetuksen mukaiset oikeudet toteutuvat lentoasemilla ja lentoliikenteessä myös käytännössä", Huovinen sanoo.

Ministerit keskustelivat alustavasti myös Euroopan komission ajamasta raideliikenteen kilpailun lisäämisestä. Komissio haluaisi avata EU-maiden välistä kansainvälistä henkilöliikennettä kilpailulle.

Ministeri Huovinen ilmoitti puheevuorossaan Suomen suhtautuvan esitykseen neutraalisti. "Suomen rautateillä ei ole sellaista kansainvälistä henkilöliikennettä, johon komission esitystä sovellettaisiin. Suomi pitää kuitenkin välttämättömänä, että päätösvalta kansallisen henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle säilyy jäsenvaltioilla."

Ranskan aloitteesta ministerit keskustelivat polttoaineiden hinnannousun vaikutuksista maantieliikenteeseen. Puheenjohtajamaa Iso-Britannia toi keskusteluun toisen ajankohtaisaiheen, lentoturvallisuuden lisäämisen. Asiaan kiinnitettiin huomiota kesän aikana sattuneiden lento-onnettomuuksien takia.

Myös EU:n ulkosuhteet ilmailualalla ja lentoliikenteen osallistuminen ponnisteluihin Kioton sopimuksen puolesta puhuttivat ministerineuvostoa.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436