EU:n liikenneministerit miettivät rautatieliikenteen markkinoita ja ajokorttien yhtenäistämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2005 12.20
Tiedote
Rautatieliikenteen kilpailun lisääminen ja ajokorttien yhtenäistäminen ovat asialistalla EU:n liikenneministerien kokouksessa Brysselissä 5. joulukuuta. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen osallistuu liikenneneuvoston kokoukseen.

Rautatieliikenteen markkinoille pääsystä on keskusteltu jo aiemmissa liikenneneuvostoissa. Neuvosto pyrkii pääsemään poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta, jonka mukaan EU-maiden kansainvälinen henkilöliikenne avattaisiin kilpailulle vuoteen 2010 mennessä. Suomessa ei ole direktiiviehdotuksen tarkoittamaa kansainvälistä henkilöliikennettä.

Ajokorttidirektiivin tarkoituksena on korvata kansalliset ajokortit EU-kortilla. Myös ajokortin myöntämis- ja uusimisedellytykset yhtenäistettäisiin koko unionin alueella. Ajokorttien vaihtamiselle on suunniteltu kahdenkymmenenviiden vuoden siirtymisaikaa.

Ministerit kuulevat komission selvityksen ilmailun ulkosuhteita koskevista neuvotteluista, joita EU on käynyt Yhdysvaltain kanssa. Mahdollisesti neuvosto myös päättää siitä, saako komissio valtuutuksen aloittaa neuvottelut lentoliikennesopimuksesta Kiinan kanssa.

Lisäksi liikenneneuvoston asialistalla ovat päätelmät nuorten ihmisten houkuttelusta merenkulkualan ammatteihin, Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä ja lentoliikenteen turvallisuutta koskeva asetus.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, (09) 160 28325 tai 040 779 3436
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, (09) 160 28639 tai 050 515 1303
tiedottaja Mikko Nikula, (09) 160 28623 tai 040 707 8042 (paikalla neuvostossa)