EU:n liikenneministerit kiirehtivät logistiikkaohjelmaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2006 10.30
Tiedote

Euroopan unionille on tarkoitus laatia logistiikan toimenpideohjelma. Liikenneministerien kokouksessa Brysselissä 11.-12. joulukuuta ohjelmaa pohjustetaan päätelmin.

Tavaraliikenteen logistiikkaa tehostavan ohjelman ensimmäinen versio voi valmistua jo keväällä, Saksan puheenjohtajakaudella. Logistiikka on ollut Suomen puheenjohtajakaudella liikennepolitiikan tärkein painopiste.

Liikenneministerien päätelmissä nousevat esiin muun muassa kuljetusten pullonkaulojen poistaminen, informaatioteknologian hyödyntäminen ja älykkäiden liikennejärjestelmien edistäminen.

Neuvosto hakee yhteistä näkemystä direktiivistä, joka koskee kuorma-autoihin asennettavia kuolleen kulman peilejä. Peileillä laajennettaisiin kuskien näkökenttää ja parannettaisiin etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta. Auki on vielä se, minkä ikäisiä autoja direktiivi koskisi. Suomi pyrkii puheenjohtajana löytämään kaikille jäsenmaille soveltuvan kompromissin.

Lähimerenkulusta eli EU:n sisäisestä merenkulusta neuvoston odotetaan hyväksyvän päätelmät. Lähimerenkulku halutaan liittää saumattomasti tavaralogistiikan kuljetusketjuun muun muassa kehittämällä satamia. Yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon (TEN) kuuluvat merten moottoritiet olisi saatava toimintaan vuoteen 2010 mennessä.

Satamavaltiovalvontadirektiivistä neuvoston tavoitteena on yleisnäkemys. Komissio pyrkii tehostamaan EU:n jäsenmaiden satamissa käyvien laivojen valvontaa kohdentamalla tarkastuksia huonokuntoisiin aluksiin. Rikkomusten seuraamuksia tiukennettaisiin. Direktiivi on osa merenkulun kolmatta turvallisuuspakettia.

Neuvosto antanee jäsenmaille valtuudet allekirjoittaa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n merityösopimus. Sopimus vahvistaa merenkulkualan vähimmäistyöehdot. Suomi pitää neuvoston päätöstä tervetulleena.

Ministerien mietittäväksi on tulossa myös esitys, jonka mukaan komissiolle myönnettäisiin valtuudet aloittaa Ukrainan kanssa neuvottelut lentoliikennesopimuksesta. Kokous kuulee komission selvityksen sovusta, jonka EU ja Venäjä Helsingin-kokouksessaan saavuttivat Siperian ylilentomaksuja koskeneessa kiistassa.

Lounaalla keskustellaan Galileo-siviilisatelliittinavigointijärjestelmän valvontaviraston sijoituspaikasta.

Teleministerit korostavat tietoturvaa

Euroopan unionin teleministerit käsittelevät sähköisen viestinnän tietoturvaa
Brysselissä 11. joulukuuta. Keskusteltavina ovat myös verkkovierailumaksut ja
postipalveludirektiivi.

Tietoturvasta on määrä hyväksyä päätöslauselma, jolla korostetaan tietoturvapolitiikan merkitystä. Jäsenvaltioita kehotetaan lisäämään tietoisuutta tietoturvasta, vahvistamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja panostamaan riskienhallintaan. Alan toimijoita kannustetaan ottamaan tietoturva-asiat huomioon palveluita ja tuotteita suunniteltaessa.

Verkkovierailumaksuista otettaneen esiin erityisesti vähittäishintasääntely sekä kattohintojen laskemisen periaatteet.

Ministerineuvoston kokousta edeltävässä illallistilaisuudessa teemana on televiestinnän lainsäädäntöpaketin uudelleentarkastelu.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen johtaa puhetta sekä liikenne- että teleneuvostossa molempina kokouspäivinä.Lisätietoja:
Valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen (liikenneasiat), puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303
Apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen (viestintämarkkina-asiat), puh. (09) 160 28676 tai 040 522 2122
Viestintäjohtaja Katariina Kivistö (paikalla kokouksessa), puh. 0400 502 128
Tiedottaja Mikko Nikula, puh. 040 707 8042