EU:n liikenneministerit keskustelivat eurovinjettidirektiivistä ja yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2020 18.24
Tiedote
Liikenne- ja viestintämnisteri Timo Harakka (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintämnisteri Timo Harakka (Kuva: LVM)

EU:n liikenneministerit kokoontuivat 8.12.2020 epävirallisessa videokokouksessa. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneministerit kävivät periaatekeskustelun eurovinjettidirektiivin muuttamisesta. Muutosten tavoitteena on edistää vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä sekä turvata liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen riittävä rahoitus.

Komission ehdotuksessa esitetään, että voimassa oleva vinjettidirektiivi koskisi jatkossa kuorma-autojen lisäksi muitakin ajoneuvoja. Komission ehdotuksella ei ole välitöntä vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön, ja Suomi voi edelleen itse päättää Eurovinjetin käyttöönotosta.

Ministerit keskustelivat myös yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta SES2+-sääntelypaketista. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila mahdollistaa ilmatilan tehokkaamman käytön. Tavoitteena on saavuttaa täsmällisempiä lentoaikatauluja, suorempia lentoreittejä, säästöjä lentoajoissa sekä vähentää lentoliikenteen päästöjä.

Suomi kannattaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteita ja niiden täytäntöönpanoa sekä siihen liittyvän ilmaliikenteen hallintajärjestelmän uudistamista.

- Meille on tärkeää, että Suomessa on jatkossakin integroitu lennonvarmistusjärjestelmä ja tiivis yhteistyö siviili- ja sotilasilmailun toimijoiden välillä, sanoo ministeri Harakka.

Ministeri Harakka korosti kunnianhimoisempia ilmastotoimia

Kokouksen muissa asioissa nostettiin myös puheenjohtajan tiedotusasiana niin kutsuttu Liikkuvuuden uusi lähestymistapa, joka on ollut Saksan puheenjohtajakauden teema liikenteen alalla. Ministeri Harakka toi esiin, että korkeampi kunnianhimon taso on tarpeen.

- Kannatamme kunnianhimoisempia tavoitteita liikenteen päästöihin. Tarvitsemme tiukempia päästöstandardeja. Myös biokaasun potentiaalia tulee hyödyntää niin paljon kuin mahdollista. EU:n tulisi panostaa huomattavasti vähäpäästöisiin teknologioihin, kuten power-to-x-teknologiaan, jolla on todennäköisesti merkittävä rooli puhtaan liikenteen todeksi tulemiseen pitkällä tähtäimellä, sanoo ministeri Harakka.

Suomi kertoi kokouksessa lisäksi lokakuussa 2020 Suomessa järjestetystä ministeritason konferenssista, jonka tavoitteena oli vauhdittaa eurooppalaista yhteistyötä liikenteen automaation edistämiseksi.

Kyseessä oli epävirallinen videokokous, jossa ei tehty muodollisia päätöksiä.

Lisätietoja:

EU-koordinaattori Tiia Orjasniemi, p. 050 441 5730

erityisasiantuntija Atro Andersson, p. 050 475 2495 (Eurovinjetti)

neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, p. 050 340 2494 (yhtenäinen eurooppalainen ilmatila)

erityisasiantuntija Niina Honkasalo, p. 050 302 8123 (Liikkuvuuden uusi lähestymistapa)

Timo Harakka