EU:n liikenneministerit keskustelevat lentomatkustajien korvauksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2013 9.23
Uutinen

EU:n liikenneministerit käyvät 10. lokakuuta Luxemburgissa periaatekeskustelun lentomatkustajien oikeuksia koskevien säännösten muuttamisesta. Komission tavoitteena on, että voimassa olevia oikeuksia selkeytetään sekä jäsenmaiden välisiä tulkintaeroja ja oikeuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Pyrkimyksenä on parantaa lentomatkustajien oikeuksien toteutumista niin, että samalla otetaan huomioon aikaisempaa paremmin lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne. Taustalla ovat mm. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö sekä muutaman vuoden takainen Islannin tuhkapilven aiheuttama häiriötilanne. Erityisesti keskustelua käydään liityntälentojen myöhästymisestä seuraavista oikeuksista sekä lentojen viivästymisestä maksettavien korvausten myöntämisestä.

Suomi pitää hyvänä, että liityntälentojen matkustajan asemaa pyritään selkeyttämään tapauksissa, joissa hän myöhästyy jatkolennolta. Viivästyssäännösten osalta Suomi korostaa tarvetta yhdenmukaisuuteen kansainvälisen sääntelyn kanssa. Lisäksi Suomi toivoo lentoliikenteeseen sääntelymallia, joka olisi paremmin linjassa muita liikennemuotoja koskevan EU-sääntelyn kanssa.
Ministerien on tarkoitus hyväksyä niin kutusuttuun neljänteen rautatiepakettiin kuuluvan rautatieturvallisuusdirektiivi. Direktiivillä muutettaisiin rautateiden turvallisuustodistusten myöntämisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että jatkossa rautatieyrityksille turvallisuustodistuksen myöntäisi Euroopan rautatievirasto. Kansallinen turvallisuusviranomainen voisi kuitenkin myöntää turvallisuustodistuksen niille rautatieyrityksille, jotka liikennöivät ainoastaan yhden jäsenvaltion alueella. Tämä on ollut Suomenkin tavoitteena.

Lisäksi ministerit saavat tietoa lentoliikenteen EU:n päästökaupan (ETS) tilanteesta, Venäjän vaatimuksesta koskien matkustajatietojen (PNR) luovuttamista sekä kansainvälisestä meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen mittaus-, raportointi- ja todentamisjärjestelmästä (MRV).