EU:n liikenneministerit käsittelevät TEN-T-asetusehdotusta, televiestintäministerien agendalla tekoäly ja digitaalinen identiteetti

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2022 14.31
Tiedote
Liehuva EU-lippu (Kuva: Shutterstock)
Liehuva EU-lippu (Kuva: Shutterstock)

EU:n liikenne- ja televiestintäneuvosto kokoontuu 5.-6.12.2022 Brysselissä. Liikenneneuvostossa Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Televiestintäneuvostossa Suomea edustaa valtiosihteeri Pilvi Torsti.

Liikenneministereiden on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys asetusehdotuksesta, joka koskee unionin suuntaviivoja Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-verkon kehittämiseksi. TEN-T-verkko edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista yhdistäen Euroopan rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet laajaksi liikenneverkoksi. Asetuksessa määritellään TEN-T-verkko ja säädetään TEN-T-verkon väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista.

Suomi on pitänyt tärkeänä TEN-T-verkon kehittämistä ja on vaikuttanut aktiivisesti asetuksen valmistelussa. Suomi on pitänyt erityisen tärkeänä, että tuleva asetus huomioi joustavasti maamme erityispiirteet ja että jäsenvaltioilla olisi riittävästi kansallista liikkumavaraa asetuksen soveltamisessa. Lisäksi Suomi on vaikuttanut aktiivisesti sen puolesta, että TEN-T-satamaverkkoa laajennettaisiin ehdotetusta niin ydinverkolla kuin kattavallakin verkolla.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Komissio julkaisi heinäkuussa 2022 TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jolla reagoitiin muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Komissio ehdotti muutoksia esimerkiksi raideleveyttä koskevaan sääntelyyn sekä TEN-T-verkon ydinverkon laajuuteen itäisessä Suomessa. Myös näiltä osin Suomen kantoja on tuotu aktiivisesti esiin.

Liikenneneuvostossa on tarkoitus hyväksyä lisäksi päätelmät sisävesiliikenteen kehittämisestä. Tavoitteena on lisätä sisävesiliikenteen osuutta tavaraliikenteessä ja vähentää sisävesiliikenteen päästöjä EU:ssa.

Televiestintäneuvostossa haetaan yleisnäkemystä tekoäly- ja eIDAS-asetuksista

Televiestintäneuvostossa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys tekoälyasetusehdotuksesta. Euroopan komission tavoitteena on sääntelykehys, jolla varmistettaisiin, että EU:ssa käytettävät tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja että ne kunnioittavat voimassa olevia perusoikeuksia.

Neuvoston yleisnäkemystä tavoitellaan myös eIDAS-asetuksen muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen kehyksen vahvistamiseksi. Asetuksella luotaisiin yhteinen lainsäädäntökehikko eurooppalaiselle digitaalisen identiteetin lompakkosovellukselle. Lompakkosovellus mahdollistaisi käyttäjälleen sähköisen tunnistautumisen, erilaisten henkilötietojen ja todistusten osoittamisen sekä sähköisen allekirjoittamisen.

Lisäksi televiestintäneuvostossa kuullaan edistymisraportit datasäädöksestä ja kyberkestävyyssäädöksestä sekä käydään politiikkakeskustelu digitaalisista taidoista digitaaliselle vuosikymmenelle.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, p. 0295 342 141, [email protected]

erityisasiantuntija Noora Saarinen, p. 050 562 7044, [email protected] (liikenneneuvosto)

erityisasiantuntija Kaisa Kopra, p. 050 441 8005, [email protected] (televiestintäneuvosto)