EU:n liikenneministerineuvostossa esillä alusten rikkipäästöt ja ajoneuvojen katsastukset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 16.52
Tiedote

EU:n liikenneministerit pääsivät yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla harmonisoidaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisia katsastuksia.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 20.12.2012. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Komissio ehdotti alun perin, että katsastusten piiriin kuuluisivat myös mopot ja moottoripyörät, mutta tämä vaatimus on neuvostokäsittelyn kuluessa poistunut. Uutena luokkana määräaikaiskatsastusten piiriin tulisivat kaupallisiin tavarankuljetuksiin käytettävät liikennetraktorit. Suomi on käsittelyn aikana pitänyt tärkeänä riittävän kansallisen joustavuuden säilyttämistä.

- Suomelle on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioille jätetään riittävä kansallinen liikkumavara, jotta katsastukset voidaan suorittaa kunkin jäsenvaltion erityispiirteet huomioiden kustannustehokkaalla tavalla, ministeri Kyllönen painotti.

Neuvottelut ehdotuksesta jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa.

Ranska esitti neuvostossa huolensa vuoden 2015 alusta tiukentuvien rikkimääräysten vaikutuksesta merenkulkuun ja sen aiheuttamasta mahdollisesta kuljetusten siirtymästä maakuljetuksiin. Ranska piti kustannuksia lisäuhkana Euroopan kilpailukyvylle ja esitti, että tilanteen ratkaisemisesta tulisi keskustella EU-maiden kesken.

- Suomi on jo pitkään tuonut esille rikkipäätöksen aiheuttamia kilpailukykyvaikutuksia. Suomessa kansallinen työryhmä on etsinyt ratkaisuja, joilla rikkipäätöksen vaikutuksia teollisuudelle voitaisiin lieventää. Siksi kannatamme Ranskan ehdotusta, että EU:n puitteissa keskustellaan mahdollisista ratkaisukeinoista, liikenneministeri Merja Kyllönen kertoi ministerikollegoilleen.

Käydyssä keskustelussa useat maat tukivat keskustelun jatkamista parhaiden täytäntöönpanokeinojen löytämiseksi. Tuleva puheenjohtajamaa Irlanti lupasi mahdollistaa keskustelut jäsenvaltioiden ja komission kesken.

Komissaari Kallas ihmetteli jäsenvaltioiden heräämistä keskusteluun tässä vaiheessa, kun IMO-päätös on vuodelta 2008 ja päätökset EU-direktiivistäkin jo tehty. Kallas muistutti, että Suomea lukuun ottamatta kukaan ei ole ottanut tätä esille aiemmissa vaiheissa. Kallas korosti tarvetta keskittää voimat täytäntöönpanotoimiin. Hän piti poliittisesti erittäin vahingollisena asian nostamista esille IMO:ssa.

- Näkisin, että kyse on erityisesti sopeuttavien toimien, kuten LNG:n käyttöönoton, edistämisestä. Keskustelun perusteella en odota avauksia siirtymäajoista, vaan päätös tulee voimaan 2015, Kyllönen toteaa.

Komissio myös kertoi lentoliikenteen päästökauppaa (ETS) koskevasta tilanteesta. Komissio antoi marraskuussa ehdotuksensa ETS:n soveltamisen väliaikaisesta jäädyttämisestä kolmansiin maihin suuntautuvan liikenteen osalta vuodeksi. Tavoitteena on siten edistää päästöjen vähentämistä koskevia neuvotteluja Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa.

Lisätietoja: ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871, kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, p. 040 096 9293