EU:n komissio ehdottaa muutoksia lentoasemien toimintaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2011 9.37
Uutinen

EU:n komissio on antanut ehdotuksen, jolla pyritään lentoasemien toimintakyvyn parantamiseen. Tämä niin kutsuttu lentoasemapaketti muodostuu kolmesta säädösehdotuksesta, jotka koskevat maahuolintapalveluiden tehokkuuden ja laadun parantamista, lentoasemien meluun liittyviä toimintarajoituksia sekä lentoyhtiöille myönnettävien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen pelisääntöjä.

Maahuolintapalveluiden osalta yleisenä tavoitteena on vahvistaa lentoyhtiöille ja matkustajille tarjottavien lentoasemien maahuolintapalveluiden tehokkuutta ja laatua. Muita tavoitteita ovat mm. varmistaa, että lentoyhtiöillä on EU:n lentoasemilla vaihtoehtoja maahuolintapalveluiden valinnassa, harmonisoida ja selkiyttää maahuolintapalveluiden markkinoillepääsyn vaatimuksia sekä vahvistaa maahuolintapalveluyritysten yhtäläisiä ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.

Komissio ehdottaa lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen ja käytön tehostamiseksi tarkistuksia niiden jakokäytäntöihin. Jatkossakin lentoasemalle nimetty lentoasemakoordinaattori eli niin kutsuttu slot-koordinaattori jakaisi pääsääntöisesti lähtö- ja saapumisajat ilmaiseksi. Ruuhkaisimmilla lentoasemilla lentoyhtiöt voisivat joustavasti vaihtaa lähtö- ja saapumisaikoja keskenään eräänlaisilla jälkimarkkinoilla.

Lentomelua koskevan säädösmuutoksella pyritään selventämään yhtenäisiä toimintatapoja lentomelun hallitsemiseksi ja sen vähentämiseksi sekä tehostamaan toimintatapojen noudattamista EU:ssa. Ehdotus sisältää lisäksi mahdollisuuden asettaa toimintarajoituksia aikaisempaa laajemmalle joukolle lentokoneita lentomelun vähentämiseksi. Ehdotuksessa korostetaan tasapainoista lähestymistapaa lentomelun vähentämistä koskevia päätöksiä tehtäessä.