Esitys: Trafille vastuu liikenneturvallisuustyön koordinoinnista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2013 14.17
Tiedote

Kansallista tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjakoa tulisi kehittää niin, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuuta kasvatetaan ja Liikenneturvan toimintaa terävöitetään. Liikenneturvalle jäisi edelleen vastuu toimimisesta keskusjärjestönä ja vapaaehtoistyön kokoojana.

Näihin tuloksiin on tullut selvitysmies Matti Roine, jonka liikenneministeri Merja Kyllönen asetti 30.8.2013 selvittämään Liikenneturvan ohjaus- ja hallintomallia sekä tieliikenteen turvallisuuden tiedotus-, valistus- ja tutkimustoiminnan työnjakoa.

Selvityksen ehdotusten mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaisi jatkossa tieliikenteen turvallisuustoiminnan koordinoinnista. Sillä olisi vastuu operatiivisen toiminnan järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. LVM vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta.

Trafi olisi vastuussa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen viestinnän kampanjoinnista ja koordinoinnista yhteistyössä liikenteen hallinnonalan, Liikenneturvan ja muiden tärkeiden alueen toimijoiden kanssa. Liikenneturvan toimintaa keskitettäisiin sen vahvoille osaamisalueille eli viestintään, kampanjointiin, valistukseen ja koulutukseen. Liikenneturvan vahvaa osaamista hyödynnetään myös laajojen kampanjoiden järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Roine ehdottaa, että hallinnonalan tieliikenteen turvallisuuden tutkimustoimintaa jatketaan tehokkaana yhteistyönä. Tutkimuksia harkittaessa olisi otettava huomioon, voidaanko tarpeita yhdistää esim. ympäristökysymysten ja muita liikennemuotoja koskeviin turvallisuustutkimuksiin.
Selvitysmies esittää myös tieliikenteen onnettomuuksien avoimen tietojärjestelmän kehittämistä. Tietojärjestelmä palvelisi kaikkia onnettomuustietojen hyödyntäjiä ja käyttäjiä. Onnettomuuksien tilastoinnin järjestäminen tulisi keskittää Liikenteen turvallisuusvirastolle.
Ministeriö on ottanut selvityksen vastaan ja linjaa jatkotoimenpiteitä sidosryhmiä kuultuaan.


Lisätietoja: selvitysmies Matti Roine, p. 0451 309 267
yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 342 374