Esitys alusten kaksoisrekisteröintilaiksi siirtyy, asetuksen valmistelu jatkuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2020 8.00
Tiedote
Rahtilaivoja merellä (Kuva: Shutterstock)
Rahtilaivoja merellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevan merilain muutosesityksen eduskunnalle antamisen aikataulu venyy vuoden 2021 alkupuolelle. Lakimuutokseen liittyvän asetuksen valmistelu kuitenkin jatkuu normaalisti. Merilain muutos koskee alusten määräaikaista kaksoisrekisteröintiä.

Lakiin liittyy valtioneuvoston asetus kaksoisrekisteröinnin hakemisesta. Asetusluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 9. joulukuuta 2020.

Kaksoisrekisteröinti tarkoittaa sitä, että ulkomaisessa alusrekisterissä oleva, Suomeen ilman miehistöä rahdattu ulkomainen alus hyväksytään määräajaksi suomalaiseksi. Alus rekisteröidään liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä vastaavaksi ajaksi. Alus olisi tällöin omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin ja käytön osalta Suomen rekisteriin.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä lausunto sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Lausuntoajan päätyttyä asetuksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175

Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916