Ensimmäiset Galileo-satelliitit avaruuteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2011 12.25
Uutinen

Ensimmäiset kaksi Galileo-satelliittia laukaistaan avaruuteen 20.10.2011 Ranskan Guyanasta. Yhteiseurooppalaisen Galileo-satelliittijärjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna 2014.

Kun järjestelmä on valmis, sitä voidaan käyttää apuna mm. liikenteen ohjauksessa, pelastus- ja etsintäoperaatioissa, maanviljelyksessä sekä navigoinnissa. Galileo-ohjelma rahoitetaan EU:n pitkän aikavälin budjetista.

Ensimmäisten satelliittien laukaisua juhlistetaan Brysselissä tilaisuudessa, jossa puhujina ovat EU:n komission presidentti José Manuel Barroso ja EU:n parlamentin tutkimus ja energia valiokunnan puheenjohtaja Herpert Reul.

Galileo on EU:n ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n yhteinen, koko maapallon kattava satelliittipaikannushanke.