Ennen 2006 loppua hyväksytyt lisäistuimet sallitaan myös tulevaisuudessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2006 13.33
Tiedote
Valtioneuvosto on täsmentänyt henkilö- ja pakettiautojen ylikuormasäädöksiä. Katsastuksessa hyväksyttyjä lisäistuimia saa käyttää varsinaisina istuimina myös sen jälkeen, kun ajoneuvojen henkilömäärää rajoittava asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2008.

Edellytyksenä on, että katsastus on tehty vuoden 2006 loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään, ettei ajoneuvolle säädettyjä massoja ylitetä.

Nyt tehdyllä täsmennyksellä poistetaan epäkohta, joka olisi syntynyt kun aikaisemmin hyväksytyistä istuimista olisi tullut takautuvasti kiellettyjä.

Ilman asetuksen muuttamista olisi tilapäisistä istuimista tullut laittomia vuoden 2008 alussa. Silloin tulee voimaan säädös, jonka mukaan henkilö- ja pakettiautossa saa olla vain rekisteriotteeseen merkitty määrä matkustajia.Lisätietoja

ylitarkastaja Maria Rautavirta, puh. (09) 160 28577 tai 040 749 6272
liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557 tai 050 558 7461