Elinkaarimalli tuo pitkäjänteisyyttä liikenneinvestointeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2007 10.40
Tiedote
- Pidän hyvänä, että selvitysmies Raimo Sailas kelpuuttaa elinkaarimallin käytön harkitussa mittakaavassa tulevien vuosien liikenneinvestointien keinovalikoimaan, liikenneministeri Anu Vehviläinen sanoi vastaanottaessaan liikenneinvestointien täydentäviä rahoitusmalleja arvioivan selvityksen.

Selvityksen laati valtiosihteeri Raimo Sailas.

- Yhdyn 100-prosenttisesti Sailaksen näkemykseen tarpeesta pitkäjänteistää liikenneinvestointeja. Hankkeiden pitävät budjetit ovat pitkäjänteisen liikennepolitiikan perusta, Vehviläinen korostaa.

Selvitysmies ottaa raportissaan kantaa myös kuntien ja valtion välisiin rahoitusjärjestelyihin. Vehviläinen yhtyy Sailaksen näkemykseen siitä, että yksittäinen kunta voi saada sille elintärkeän hankkeen liikkeelle korottomalla lainalla. Hän korostaa kuitenkin sitä, että tällainen "aikaistamislaina" ei saa vaikuttaa liikennehankkeiden toteuttamisjärjestykseen.

Budjetin ulkopuolisten tie- ja liikennerahastojen käyttöönottoa Sailas ei selvityksessään kannata.

- Rahastojen käytöstä liikenneinvestointeihin en olisi yhtä ehdoton kuin selvitysmies. En tyrmäisi niitä yksioikoisesti. Käsitykseni mukaan suomalaiset eläkelaitokset olisivat valmiita osallistumaan myös Suomessa liikenneinvestointien rahoitukseen. Näillä eläkealan toimijoilla on jo kokemusta liikenneinfran rahoittamisesta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Vehviläinen sanoo.

Myös valtionyhtiöiden myyntituloja on jatkossakin Vehviläisen mukaan voitava käyttää liikenneinvestointien toteuttamiseen. Ministeri näkee myyntitulot yhtenä lisärahoituslähteenä tiukkojen kehysten oloissa.

Liikennehankkeiden budjettikäytännöt liikenneministeri haluaa otettavan uuteen tarkasteluun. - Eduskunta on selkeästi ottanut kantaa budjettijärjestelmän ja kehysmenettelyn uudistamiseen niin, että investointi- ja käyttömenot eroteltaisiin nykyistä selvemmin toisistaan. Tähän tulisi pyrkiä.

Ministeri Vehviläinen antoi valtiosihteeri Sailakselle selvitystyön toimeksi 20. syyskuuta. Selvitys liittyy liikennepoliittisen selonteon valmisteluun.Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 0440 581 030