Ehdotus sähköisen tunnistamisen luottamusverkostosta lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2015 11.22
Uutinen
Tietoturva (Kuva: Rodeo)
Tietoturva (Kuva: Rodeo)

Kansallisen sähköisen tunnistamisratkaisun käyttöönotto etenee. Esitys ratkaisuun liittyvän tunnistuspalvelujen luottamusverkoston toteuttamisesta ja vastuista on lähtenyt lausunnoille.

Luottamusverkostoa koskevassa asetusluonnoksessa ehdotetaan, että vahvaa tunnistuspalvelua tarjoavien palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä teknisten rajapintojen ja hallinnollisten käytäntöjen osalta. Tavoitteena on, että sähköiseen tunnistamiseen liittyvät palvelut olisivat ajan tasalla, yksinkertaisia käyttää ja riittävän turvallisia.

Tunnistamisratkaisun luottamusverkoston tarkoituksena on, että vahvaa sähköistä tunnistamista palveluissaan hyödyntävä palveluntarjoaja tekee sopimuksen yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa ja saa sitä kautta mahdollisiksi asiakkaikseen kaikkien verkostoon kuuluvien tunnistuspalvelujen tarjoajien asiakkaat.

Luottamusverkostoa koskevan asetusesityksen lausuntojen määräaika on 26. marraskuuta 2015 mennessä.

Luottamusverkostoa koskevat säännökset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2016, mutta niitä sovelletaan vasta 1. toukokuuta 2017 alkaen.

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevalla lailla ei ole välittömästi vaikutusta kansalaisten sähköisten tunnistuspalvelujen käyttöön. Nykyiset tunnistusvälineet toimivat myös tulevaisuudessa.