Dronejen U-space-ilmatiloille ei toistaiseksi valita yhteistä tietopalvelumallia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2023 10.54
Tiedote
Kaksi ihmistä lennättää dronea
Drone lähdössä lentoon (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Ilmailulain U-spacea koskeva sääntely tuli voimaan helmikuussa 2023. Sen myötä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi perustaa U-space-ilmatilan, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla eli droneilla lennettäisiin entistä turvallisemmin. Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut, että U-space-ilmatiloille ei Suomessa valita tässä vaiheessa yhteisen tietopalvelun (Common Information Service, CIS) toteuttamismallia. 

Toistaiseksi Suomessa ei ole U-space-ilmatiloja. Myös muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa U-space-ilmatiloja on vasta vähän, joten kokemuksia parhaista toimintatavoista ei juuri ole. Ministeriö seuraa dronemarkkinan kehitystä ja linjaa tarvittaessa myöhemmin tavasta, jolla ilmatilojen yhteinen tietopalvelu voitaisi toteuttaa.

Yhteinen tietopalvelu tarjoaisi U-space-ilmatilojen toimivuuden kannalta välttämättömän tiedon. Näitä olisivat esimerkiksi tiedot ilmatilassa tarjottavista palveluista ja ilmatilarajoituksista. U-space-ilmatiloja ei voida perustaa ilman yhteistä tietopalvelua. Miehittämättömän ilmailun harjoittaminen ei kuitenkaan edellytä U-space-ilmatilaa ja erilaisia liiketoimintamalleja ja tietopalveluita voi kokeilla ilman erityisiä U-space-ilmatiloja. 

Yhteisen tietopalvelun toteuttamiselle kaksi mallia

Sopivin tapa toteuttaa U-spacen yhteinen tietopalvelu riippuu siitä, kuinka paljon U-space-ilmatiloja tulevaisuudessa olisi ja perustettaisiinko niitä valvottuun vai valvomattomaan ilmatilaan. 

Tietopalvelu voidaan toteuttaa keskitetysti yksinoikeusmallilla tai hajautetusti. Jos tietopalvelu toteutetaan keskitetysti, tietopalvelun tarjoaja toimii yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space-ilmatilassa. Yksinoikeuden CIS-tietopalvelun tarjoamiseen myöntäisi valtioneuvosto. 

Jos palvelu toteutetaan hajautetusti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla on asettaa tiedot saataville. Traficom voisi myös ostaa palvelun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla selvitetään dronemarkkinan tulevaisuuden näkymiä. Selvitys käynnistetään myöhemmin vuonna 2023 ja se tukee yhteisen tietopalvelun toteuttamismallin valitsemista.  

Lisätietoja:

hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342105, [email protected]