Discoveryn ja France24:n toimilupamuutokset hylättiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2011 13.43
Tiedote

Valtioneuvosto on hylännyt Discovery Networks Nordicin ja France24 S.A:n televisiotoimilupia koskevat muutoshakemukset.

Discovery haki kanavalleen siirtoa F-kanavanipusta joko nippuun VHF A tai VHF B. F-nipun operaattori on Anvia, A- ja B-nippujen verkkolupa on DNA:lla.

Tilanteessa, jossa lähetystoiminta eri verkoissa käynnistyy eri aikaan, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi olla tekemättä ohjelmistolupiin merkittäviä muutoksia ennen lähetystoiminnan varsinaista aloittamista

France24 puolestaan haki lupaa saada lykätä lähetystoiminnan aloittamista lokakuun 2011 alusta tammikuun 2012 alkuun. Hakemusta perusteltiin teknisillä syillä.

Lain mukaan toimiluvan myöntäjä voi erityisen painavista syistä jatkaa toiminnan aloittamiseen määriteltyä kuuden kuukauden aikaa. Valtioneuvosto perustelee hylkäävää päätöstään sillä, ettei France24 esittänyt laissa tarkoitettua painavaa syytä hakemuksensa tueksi.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, p. 09 160 28498, 040 509 9757