Direktiivi: Puhtaustavoitteet julkisten hankintojen ajoneuvoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2019 12.50
Tiedote
EU:n lippuja (Kuva: Shutterstock)
EU:n lippuja (Kuva: Shutterstock)

EU:ssa on hyväksytty muutosdirektiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joilla direktiivi saatetaan voimaan Suomessa.

Sovelletaan uusiin hankintoihin

Direktiiviä on uudistettu laajentamalla soveltamisala kattamaan kaikki merkitykselliset hankinnat. Se antaa selkeät vaatimukset eri käyttövoimien käytön edistämiseksi ja osoittaa pitkäaikaisen suunnan uusille investoinneille.

Direktiiviin soveltamisalaan kuuluvat julkisen sektorin tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostaminen ja vuokraaminen, maanteiden henkilöliikennettä koskevat julkiset palveluhankinnat sekä tietyt liikenne- ja kuljetuspalvelut (esimerkiksi jätteiden keruu ja postikuljetukset). Vaatimuksia sovelletaan ainoastaan uusiin hankinta- ja palvelusopimuksiin, jotka ylittävät hankintalainsäädännön kynnysarvot.

Määritelmiä ja hankintatavoitteita

Päivitetyssä direktiivissä määritellään puhdas ajoneuvo sekä asetetaan prosentuaaliset vähimmäishankintatavoitteet kahdelle eri hankintajaksolle.

Ensimmäinen jakso alkaa 24 kuukautta direktiivin voimaantulon jälkeen ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Toinen jakso jatkuu vuosina 2026-2030. Direktiivissä on erilaiset velvoitteet henkilö- ja pakettiautoille sekä kuorma-autoille ja linja-autoille.

Puhtailla henkilö- ja pakettiautoilla tarkoitetaan direktiivissä sellaisia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vuoden 2025 loppuun mennessä enintään 50 g/km, ja vuoden 2025 jälkeen 0 g/km. Direktiivin myötä puhtaiden ajoneuvojen osuuden kaikista uusista henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvo- ja palveluhankinnoista tulee olla vähintään 38,5 prosenttia.

Kuorma-autoista ja linja-autoista puhtaiksi ajoneuvoiksi määritellään tiettyjä vaihtoehtoisia polttoaineita 100-prosenttisesti käyttävät ajoneuvot. Molempien hankinnoille on asetettu erilliset vähimmäistavoitteet. Vuoden 2025 loppuun mennessä 9 prosenttia kuorma-autoista tulee olla puhtaita ajoneuvoja ja sen jälkeen 15 prosenttia. Linja-autoilla vastaavat osuudet ovat 41 ja 59 prosenttia. Linja-autojen hankinnoissa tulee kuitenkin varmistaa, että puolet hankintatavoitteesta täytetään täyssähköbusseilla.

Tietyt ajoneuvot on rajattu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Direktiivi ei koske kaukoliikenteessä ja tilausliikenteessä käytettäviä linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi jäsenvaltio voi vapauttaa eräät ajoneuvot direktiivissä säädetyistä vaatimuksista. Näihin kuuluvat esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

Mitä seuraavaksi?

EU:n jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa saattaa direktiivin asettamat vaatimukset voimaan. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää direktiivin täytäntöönpanon. Hankkeen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. +358 50 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, p. +358 50 309 9189, [email protected], Twitter @EleonooraE

Tiedotetta muokattu 14.6.2019 klo 18.20 hankkeen toteuttamisaikataulun osalta.