Direktiivi parantaa rautatieturvallisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 14.32
Uutinen

Valtioneuvosto esittää EU:n veturinkuljettajadirektiivin täytäntöönpanoa ja toimenpiteitä, joiden avulla lisätään rautatieliikenteen turvallisuutta.

Direktiivillä yhtenäistetään veturinkuljettajilta edellytettäviä vähimmäisvaatimuksia ja lisätään veturinkuljettajien mahdollisuuksia työskennellä EU:n eri jäsenvaltioissa.

Lain tultua voimaan suomalaisilla veturinkuljettajilla olisi siirtymäajan jälkeen oltava Liikenteen turvallisuusviraston antama lupakirja ja työnantajan antama lisätodistus, jossa kerrotaan minkälaista liikkuvaa kalustoa henkilö saa kuljettaa. Muutos koskee noin 7 000 pääosin VR-konsernin palveluksessa työskentelevää henkilöä.

Myös muiden rautatiealan ammattilaisten kuin veturinkuljettajien kelpoisuusrekisterin ylläpito siirtyisi rautatieliikenteen harjoittajilta ja kunnossapitoyrityksiltä vuoden 2010 alussa aloittavan Liikenteen turvallisuusviraston hoidettavaksi. Vaihtotyötehtävissä, liikenteenohjaustehtävissä ja ratatyön liikenneturvallisuustyöstä vastaavien kelpoisuudelle asetettaisiin nykyisin voimassa olevaa lakia vastaavat vaatimukset.

Valtioneuvosto päätti rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 12. marraskuuta 2009. Direktiivin edellyttämät ja muut rautatieliikenteen turvallisuutta parantavat säännökset on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2010.

Lisätiedot:
Hallitusneuvos Pekka Kouhia (09) 160 28612