Digitalisaatio Ratkaisujen Suomessa

Julkaisuajankohta 29.5.2015 7.35
Kolumni
Ratkaisujen Suomi on ensimmäinen digitaaliajan hallitusohjelma. Digitalisaatio on koko ohjelman läpileikkaava teema, ja lisäksi kahden kärkihankkeen pääsisältö.

Julkisen talouden tuottavuusloikkaan pyritään kärkihankkeella Hallinnon palveluiden digitalisointi. Hallinnon prosessit digitalisoidaan yhtenäisin periaattein. Kansalaiselta ja yritykseltä kysytään samaa tietoa vain kerran ja jokaisen oikeutta omaan tietoon vahvistetaan.

Julkishallinnon tuottavuusloikka ei kuitenkaan vielä Suomea ahdingosta nosta. Elinkeinoelämän digitalisaatio on se voima, jolla maa saadaan kasvuun. Digitaaliset tuotteet ja palvelut voivat olla myös merkittäviä vientituotteita. Hallituksen toinen kärkihanke on perustellusti Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen. Liiketoiminta-alueista on erikseen mainittu liikenne palveluna, terveydenhuolto, oppiminen ja teollinen internet.

Hallitus edistää uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöä lainsäädännöllä. Se tarkoittaa uusia liiketoimintamalleja haittaavien normien purkua osana mittavia norminpurkutalkoita. Esineiden internet –ohjelma koordinoi eri ministeriöiden toimet. Tässä hankkeessa esille nousevat mm. viestinnän infrastruktuurikysymykset ja robotisaatio koko laajuudessaan. Vihdoinkin robotisaatio saa ansaitsemansa huomion.

Hallitus tavoittelee tilannetta, jossa kaikista julkisista hankinnoista 5 prosenttia on innovatiivisia. Tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoituksen kohdentamista digitaalisiin palveluihin edistetään.

Strategisenakin hallitusohjelma antaa lujan pohjan digitalisaatiolle.

Kärkihankkeet puretaan vielä toimintasuunnitelmaksi. Aiheita työhön ovat mm. liikennealan normien perkuu ja toimialan sääntelyn yhtenäistäminen liikennekaarella. Niin ikään viestintälainsäädännön säännökset on arvioitava kriittisesti. Vaalikaudella on luotava mahdollisuudet 5G-teknologian varhaiselle käyttöönotolle ja arvioitava digitalisaation vaikutuksia mm. media-alalle, joka on kehityksen kärjessä. Liikenteen automatisaatio ja robotit kuuluvat eturivin hankkeisiin. Liikennelabran tavoin erilaiset kokeilut kuuluvat luontevasti digitalisaation työkaluihin.

Digitaalinen liiketoiminta vaatii selkeää ja hyvää säädösympäristöä kaikilla toimialoilla. Hallitusohjelma ottaa tämän haasteen napakasti vastaan. Hyvä kasvuympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle luo kasvua ja on hyvä ympäristö hyville kuluttajan palveluille Ratkaisujen Suomessa.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö.
2015 Blogit Blogit 2015 digitalisaatio hallitusohjelma lainsäädäntö