Digitalisaatio on avain kuljetusten päästöjen vähentämiseen

Julkaisuajankohta 16.4.2021 5.00
Kolumni
Hans Ahola (Kuva: Ahola Transport)

Tämä kirjoitus on osa Kestävät kilometrit –blogisarjaa. Kirjoittajat kertovat, miten matka taittuu entistä ilmastoystävällisemmin. Blogisarja liittyy fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, joka on suunnitelmaluonnos kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Maantiekuljetusten päästövähennyksiä toteutetaan kolmesta syystä: asiakkaiden takia, yleisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja koko toimitusketjun kilpailukyvyn parantamiseksi.

Millä keinoilla maantiekuljetusten päästöt sitten saadaan vähenemään? Olemme huomanneet, että se ei tapahdu yhdellä keinolla, vaan ympäristötehokkuutta on parannettava kokonaisuutena.

Tarvitaan useita toisiaan tukevia keinoja. Toimintatapojen kehittäminen on suuressa roolissa. Tähän kuuluvat niin henkilöstön osaaminen, prosessit kuin koko toimitusketjun digitalisointikin. Näiden rinnalla pitää edelleen kehittää kalusto- ja energiaratkaisuja.

Olemme paneutuneet ympäristöystävällisiin ajotapoihin määrätietoisesti 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2002 saimme ISO 14001 -sertifikaatin ja otimme käyttöön Green Wheels -ympäristöohjelmamme.

Saavutimme viime vuonna merkkipaalun, kun laskelmat päästövähennyksistämme verifioitiin. Olemme vuonna 2019 vähentäneet kuljetuksistamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä (CO2e) 59 prosenttia alan vuoden 2005 vertailuarvoista. Vuoden 2020 lopussa päästövähennyksemme oli jo lähemmäs 63 prosenttia. Verrattuna esimerkiksi EU:n 30 prosentin päästöjen vähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä olemme onnistuneet hyvin.

Kalusto täyteen ja hukka-ajo pois

Digitalisaatio on ollut avainasemassa kuljetuksiemme tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä. Digitaalisten työkalujen avulla voimme reaaliajassa valvoa ja optimoida kaluston täyttöastetta sekä minimoida tyhjänä ajoa. Myös kuljettajien ajotavan reaaliaikainen seuranta ja sparraus toteutetaan digitaalisesti.

Laskelmat osoittivatkin, että jopa 75 prosenttia päästövähennyksistämme on saavutettu digitalisaation avulla. Paras löytö oli kuitenkin, että ajamaton kilometri on kaikkein ympäristöystävällisin. Niitä syntyy tehokkaammalla kapasiteetin käytöllä.

Kuljetusketjun läpinäkyvyys on tärkeä luotettavan mitattavuuden kannalta. Olemme panostaneet digitalisaatioon, mikä on mahdollistanut ajoneuvodatan ja operatiivisen datan yhdistämisen. Tämän ansiosta olemme kyenneet parantamaan palveluitamme asiakkaillemme sekä mittaamaan ja raportoimaan kuljetusten aiheuttamat todelliset päästöt.

Hiilineutraalikin kuljetus tarvitsee energiaa ja infraa

Alallamme on monia päästötavoitteita. Asiakkaillamme on omat tavoitteet ja vaatimukset, markkina-alueillamme on kansalliset tavoitteet sekä lisäksi on kansainvälisiä ja EU:n tavoitteita. Uskomme kuitenkin, että alalle löytyy yhteiset toimivat tavoitteet, kun ympäristötyöhön panostetaan yritysrajat ja toimialat ylittävällä yhteistyöllä. Positiivisena kehityksenä olemme kokeneet viranomaisten yhteistyön yrityskentän kanssa.

Meidän lähtökohtamme onkin, että edes hiilineutraalit kuljetukset eivät ole riittävä tavoite. Kuljetus, joka ei kuluta fossiilisia polttoaineita, kuluttaa kuitenkin energiaa, infraa ja kuljetuskalustoa.

Siksi uskomme, että logistiikan optimointi ja resurssien tehokas hyödyntäminen ovat niin asiakkaiden kilpailukyvyn kuin ympäristön kannalta avainasemassa myös tulevaisuudessa.

Hans Ahola
Kirjoittaja on logistiikkakonserni Ahola Transportin konsernijohtaja.

Faktat

Mitä menossa?

  1. Valmisteilla valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiostrategiasta: Visiona on, että digitalisaation avulla on mahdollista tarjota nykyistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuljetuksia. Lue lisää Hankeikkunasta.
  2. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki 1.12.2020-30.11.2022: Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa paineistetulla kaasulla (CNG) kulkevan kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten, ja 12 000 euroa nesteytetyllä kaasulla (LNG) kulkevan kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Tukea voi hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
  3. Sähkön ja kaasun jakelun infratuet: Valtio tukee sähköautojen latausverkon ja kaasun tankkausasemaverkon laajentamista. Energiavirasto järjestään infratukien kilpailutuksen huhtikuussa 2021.

Mitä seuraavaksi?

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.

2021 Blogit Blogit 2021