Digikompassi ja digitoimisto – mistä on kyse?

Julkaisuajankohta 8.12.2021 11.45
Kolumni
Aino Sipari (Kuva: LVM)

Digitalisaatio on läsnä yhteiskunnan eri sektoreilla – palveluina, teknologioina ja taitoina. Mutta osaammeko kaikki käyttää digitaalisia palveluita, esimerkiksi digitaalisia terveyspalveluita? Voisimmeko opiskella paikasta riippumattomasti digitaalisten portaalin kautta?

Entä haluaisitko itsellesi digitaalisen identiteetin, jolla käytät sujuvasti erilaisia digipalveluita? Toivotko kattavaa 5G-verkkoa kaikkialle Suomeen? Haluatko vaikkapa ostaa yhden verkkokaupan kautta koko matkaketjusi eri liikennemuotojen matkat?

Muun muassa näiden tavoitteiden edistämiseksi olemme valmistelemassa muiden EU-maiden tavoin kansallista digitaalista kompassia.

Digitaalinen kompassi eli digikompassi on työkalu, johon kootaan Suomen digitalisaatiotavoitteet vuoteen 2030 saakka. Digikompassin tarkoituksena on rakentaa parempaa arkea ja digitaalisen toiminnan edellytyksiä yhteiskunnan eri aloille.

Digikompassi kattaa laajasti eri alojen digitalisaation tavoitteita ja keinoja. Se sisältää neljä tavoitekärkeä yhteiskunnan eri osa-alueilta:

1) osaaminen,

2) yritysten digipalveluiden hyödyntäminen,

3) julkiset digitaaliset palvelut,

4) infrastruktuuri ja tiedonsiirtoyhteydet.

Näiden kärkien alle kuvataan konkreettiset tavoitteet. Tavoitteille asetetaan mittarit, joilla niiden etenemistä voidaan seurata. Digikompassin mittarit ovat tärkeitä, sillä suomalaisina haluamme tehdä tavoitteet todeksi teoilla. Suomi halutaan pitää hyvän digitaalisen arjen ja digitaalisten innovaatioiden mallimaana.

Miksi digikompassi laaditaan?

Europan komissio julkaisi keväällä 2021 EU:n digitaalisen kompassin. Jäsenmaat – Suomi mukaan lukien – laativat omat kompassinsa, jotka pohjautuvat eurooppalaiseen digikompassiin. EU:n digitaalinen kompassi tavoitteineen on osa vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman toteuttamista.

Suomessa haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa on Euroopan sujuvin digiarki. Meidän tavoitteemme ovatkin eurooppalaista digikompassia edistyksellisemmät. Aiomme olla ensimmäisiä, joilla kompassi on valmiina.

Haluamme ottaa etukenossa käyttöön uusia, innovatiivisia ratkaisuja kuten digitaalisen identiteetin, jolla voimme tunnistautua ja käyttää digitaalisia palveluita sujuvasti. Näin voimme näyttää esimerkkiä teoilla, ja myös olla kokoamme suurempi toimija EU:ssa.

Mikä on digitoimisto ja miten se liittyy digikompassiin?

Digitoimisto toteuttaa digikompassia ja seuraa sen edistymistä. Digitoimisto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, suomalainen innovaatio. Se on ketterä, virtuaalinen toimisto, jonka tehtäviin kuuluu myös muodostaa tilannekuva – Suomen digitalisaation kartta. Karttaan kootaan yhteen hankesalkkuun digitalisaatiohankkeet, mukaan lukien digikompassi.

Digikompassin toteuttamiseen tarvitaan kokonaiskuvaa ja kykyjen kohdistamista sinne, missä saadaan aikaan merkittävimmät tulokset. Digitoimisto tuottaa tietoa, jonka avulla ministerit ja ministeriöt voivat suunnata digitalisaatiokehitystä, poistaa sujuvan digiarjen esteitä ja ratkaista havaittuja ongelmia esimerkiksi lainsäädännössä, teknologioissa ja toimijoiden välisessä yhteistyössä. Lisäksi digitoimisto tuottaa tietoa, jolla vaikutetaan kansainväliseen digitalisaatiokehitykseen ja pidetään Suomi digitalisaatiokehityksen suunnannäyttäjänä.

Digitoimisto on valtioneuvoston yhteinen hanke ja se toimii nykyisillä resursseilla, ministeriöiden välisenä yhteistyönä. Digitoimiston postilaatikosta digitoimisto(at)gov.fi tavoittaa kaikki ministeriöt. Mikä tahansa digikompassin sidosryhmätyöhön mukaan haluava taho voi ottaa yhteyttä digitoimiston postilaatikkoon.

Postilaatikkoon voi jättää aloitteita tai kysymyksiä koskien eri ministeriöiden digitalisaatiohankkeita, digitalisaatiota koskevaa lainsäädäntöä ja EU-kehitystyötä. Postilaatikon kautta kysely ohjautuu oikeaan ministeriöön vastattavaksi.

Viestejänne odotellen,

Aino Sipari
Kirjoittaja on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikössä.

2021 Blogit Blogit 2021