Laki sähköisestä tunnistamisesta voimaan 1.9.

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2009 13.38
Uutinen

Laki sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tulee voimaan 1. syyskuuta. Uudella lailla säädetään luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä.

Lailla varmistetaan, että sähköisten palvelujen käyttäjä voi luottaa siihen, että palvelun tarjoaja on ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset. Tarjoaja puolestaan voi luottaa siihen, että etäyhteyden päässä oleva käyttäjä on se, joka väittää olevansa.

Säännöksissä muun muassa varmistetaan yleisölle sähköisiä tunnistamispalveluita tarjoavien tahojen viranomaisvalvonta sekä palvelun tarjoajien velvollisuudet toimia huolellisesti myöntäessään tunnistusvälineitä.

Vahvan sähköisen tunnistamisen määritelmän täyttävät nykyisistä tunnistamisvälineistä mm. pankkitunnisteet ja Väestörekisterikeskuksen tarjoama, henkilökorttiin sisältyvä kansalaisvarmenne. Jatkossa myös matkapuhelinoperaattorien kaavailema mobiilivarmenne voi täyttää vahvan sähköisen tunnistamisen edellytykset.

Eduskunta edellyttää, että lain toimivuutta ja sen vaikutuksia seurataan laajasti ottaen huomioon kaikkien tunnistuspalvelujen tarjontaan ja käyttöön liittyvien toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys lain toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä.