Datan avaaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa etenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2017 9.37
Uutinen

Datan avaaminen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on edennyt hyvin, ilmenee ministeriön selvityksestä. Virastot ovat avanneet dataansa suunnitelmallisesti, ja dataa on jo hyödynnetty liiketoiminnassa liikenne-, viestintä- ja olosuhdepalveluissa. Avoimen datan käytettävyyttä, markkinointia ja tukea on tarpeen edelleen parantaa.

Avoin liikenne- ja viestintätieto tarjoa yrityksille erinomaiset mahdollisuudet palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tässä on paljon potentiaalia hyödyntämättä.

Avoin julkinen data on mikä tahansa julkisen organisaation tuottama tai hallinnoima tietovaranto, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Selvitys muodostaa kokonaiskuvan siitä, mikä on avoimen datan tilanne liikenne- ja viestintäministeriön virastoissa eli Ilmatieteen laitoksella, Liikennevirastossa, Trafissa ja Viestintävirastossa. Lisäksi selvitys sisältää suosituksia siitä, miten datan hyödyntämistä liiketoiminnassa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä jatkossa toteutetaan avoimen datan osalta ja mitä haasteita ja kehittämistarpeita tähän liittyy.

Selvityksen mukaan käynnissä on siirtyminen kohti laajempaa datapolitiikkaa, jossa on tunnistettu mahdollisuudet yhdistää julkisen sektorin avointa dataa muuhun dataan. Erityisesti avoimen datan hyödyntäminen MyData-periaattein toimivissa palveluissa on tulevaisuudessa keskeistä.

Datan hyödyntämistä edistävistä toimintamalleista on virastoissa hyviä esimerkkejä kuten rajapintapalvelut sekä kehittäjä- ja neuvontapalvelut. Liikennevirasto ja Ilmatieteen laitos ovat avanneet datan lisäksi myös lähdekoodia. Trafin tietotilinpäätös ja Liikenneviraston tiedonluovutusohjeistus tukevat toimivia ja säädöstenmukaisia prosesseja.

Raportin liitteenä on hallinnonalan avatun datan katalogi, tietoja vielä avattavista ja käyttörajoitteisista aineistoista sekä esimerkkejä avatun datan hyödyntämisestä.

Raporttia ja liikenne- ja viestintäministeriön avointa dataa esitellään Liikennelabra-tilaisuudessa 24.1. klo 13-16.15. Tilaisuus on jo täynnä, mutta sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä