Budjetti- ja kehysmenettelyjä tulisi uusia suurien liikennehankkeiden rahoituksessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2009 12.22
Uutinen

Liikenneministeri Anu Vehviläinen vastaanotti 13. marraskuuta tohtori Pasi Holmin laatiman selvityksen tie- ja liikennerahastojen sopivuudesta liikenneinfran rahoitukseen.

Selvityksessä todetaan, että budjetin ulkopuolinen tie- ja liikennerahasto toteuttaisi hyvin tavoitteen valtion tasaisesta ja pitkäjänteisestä liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta. Toisaalta myös nykyistä kehys- ja budjettimenettelyä uudistamalla on mahdollista saavuttaa samankaltaisia hyötyjä.

- Harkittavaksi tulisivat muun muassa siirtomäärärahojen käyttö arviomäärärahojen sijasta sekä jaksotetun kehyksen käyttö, sanoo liikenneministeri Vehviläinen.

- Meillä on tarve etsiä myös erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia valtion ja yksityisen rahoituksen kohtaamiseksi suurissa liikennehankkeissa. Nythän käytössämme on vain puhdas budjettirahoitus, elinkaarihankkeet sekä kuntien ja yritysten jälkirahoitushankkeet, Vehviläinen toteaa.