Big data avaa uusia mahdollisuuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2013 11.49
Uutinen
Binäärikoodia (Kuva: Rodeo)
Binäärikoodia (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 13. syyskuuta 2013 Kide-ohjelman puitteissa Big data -teemapäivän, jossa keskusteltiin noin sadan asiantuntijan voimin verkossa olevan valtaisan tietomäärän hyödyntämisestä yhteiskunnan eduksi.

Alustusten ja keskustelun lisäksi tilaisuudessa julkaistiin ministeriön teettämä keskustelualoite, jota varten oli selvitetty suomalaista yritys- ja innovaatiotoimintaa Big dataan liittyen ja toiminnan kehittämistarpeita.

Selvityksen mukaan Big data kiinnostaa yrityksiä ja hallinnon toimijoita yhtenä tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytyksenä. Big data on vielä suhteellisen uusi ja vaikeasti lähestyttävä aihe, joten lisätietoa ja osaamista erityisesti liiketoiminnan lähtökohdista kaivataan.

Myös julkisella sektorilla on havahduttu tiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Selvityksen mukaan julkiselle sektorille nähdään tärkeä rooli dataliiketoiminnan mahdollistajana esimerkiksi avoimen datan kautta. Myös koulutusta kannattaisi kehittää vastaamaan paremmin datan hyödyntämisen tarpeita.

Big datan hyödyntämisen haasteiksi selvityksessä nähdään tämän hetkinen osaajapula ja ohjelmistopalvelujen suuri kirjo. Haasteellista on myös saatavilla olevan datan määrän nopea kasvu ja monimuotoistuminen.

Big data Suomessa -keskustelualoitteen ministeriölle tuotti Ivorio Oy. Eri sektorien välistä keskustelua Big datan kansallisista kehittämistoimista on tarkoitus jatkaa keskustelualoitteen pohjalta.

Kide-ohjelma kattaa myös Big datan

Liikenne- ja viestintäministeriön Kide-ohjelma on avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. Saavuttaakseen tämän täytyy Suomen olla maailmanluokan toimintaympäristö digitaalisille innovaatioille sekä kehitystoimintaa houkutteleva osaamiskeskittymä.

Kide-ohjelma on ollut käynnissä kuluvan hallituskauden ajan. Ohjelman eri hankkeissa ja niiden ympärillä on mukana suuri joukko yhteistyökumppaneita.

Big datalla tarkoitetaan verkossa olevien suurten tietoaineistojen hyödyntämistä. Big data koostuu eri muodoissa, eri välineissä ja vaihtelevan ajan olemassa olevasta tiedosta. Big dataa ovat esimerkiksi blogit, kauppojen kanta-asiakastietokannat, pilvipalveluissa olevat tietokannat ja vaikkapa reaaliaikaiset prosessien seurannat, kuten hetkelliset tiedot liikennevirroista.