Berner EU:n ilmailustrategiasta: EU-sopimusneuvottelut eivät saa heikentää lentoliikenteen kasvumahdollisuuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2015 17.02
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan Suomi kannattaa suurimmalta osin EU:n komission julkistamaa ehdotusta Euroopan ilmailustrategiaksi. Suomi on kuitenkin huolestunut eräistä strategian kohdista, jotka saattavat kaventaa jäsenmaiden mahdollisuuksia lentoliikenteen ja ilmailualan kehittämiseen. Berner esitti Suomen kannan EU:n liikenneneuvoston kokouksessa 10. joulukuuta Brysselissä. Puheenvuorossaan Berner korosti avoimen, tasapuolisen ja liberaalin lentoliikennepolitiikan tärkeyttä, koska sillä voidaan parhaiten turvata kattavat ja kohtuuhintaiset lentoliikennepalvelut kansalaisille ja yrityksille.

Suomi on samaa mieltä siitä, että lentoliikenteen kasvumahdollisuudet ovat Aasiassa. Siksi on tärkeää, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ja ilmailuteollisuus voivat hyötyä täysimittaisesti idän kasvavista markkinoista. Tästä syystä Suomesta on tärkeää, että EU neuvottelee kattavista lentoliikennesopimuksista kolmansien maiden kanssa.

Suomi näkee kuitenkin tässä myös aihetta huoleen. Suomi katsoo, että jäsenmaiden tulisi EU:n neuvotteluprosessista huolimatta voida sopia kolmansien maiden kanssa liikenneoikeuksien lisäämisestä. Neuvotteluprosessi ei saisi hidastaa tai estää jäsenvaltioiden toimenpiteitä kasvun edistämiseksi.

Miehittämättömien ilma-aluksien osalta Suomi toivoo, ettei uusia teknisiä ratkaisuja ja alan kasvumahdollisuuksia tukahdutettaisi liian ankaralla sääntelyllä. Sen sijaan tulisi keskittyä luomaan suotuisa ja turvallinen liiketoimintaympäristö.

EU:n ilmailustrategiasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä käydään yksityiskohtaisempia keskusteluja Hollannin puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa vuodenvaihteessa.

Lisätietoja

hallitussihteeri Veera Kojo, 040 733 0554
erityisasiantuntija Anna Sotaniemi, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, +32 2 2878 538

Anne Berner