Arviomuistio ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä kaupallisessa tavaraliikenteessä lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 15.50
Tiedote
Rekka ja henkilöauto sillalla. (Kuva: Shutterstock)
Rekka ja henkilöauto sillalla. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut hankkeen, jolla saatetaan kansallisesti voimaan ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annettu muutosdirektiivi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa käydään läpi direktiivimuutosten sisältöä ja arvioidaan kansallisen lainsäädännön muutostarpeita.

Muutokset ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annettuun direktiiviin julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16.5.2022.

Direktiivimuutosten mukaisesti EU:n jäsenvaltioiden on jatkossa sallittava, että sen alueella käytetään jostakin toisesta jäsenvaltiosta vuokrattuja ajoneuvoja maanteiden tavaraliikenteessä. Nykyisin tällaisten vuokrattujen ajoneuvojen käyttö kaupallisessa kotimaan tavaraliikenteessä ei ole sallittua.

Jäsenvaltioille annetaan kuitenkin laaja oikeus päättää vuokrattujen ajoneuvojen käytön rajoituksista ottaen huomioon, että vuokratun ajoneuvon käyttö vähintään kahden peräkkäisen kuukauden ajan kalenterivuodessa tulee sallia.

Jäsenvaltio voi myös vaatia ulkomailta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon rekisteröintiä kansallisten sääntöjen mukaisesti 30 peräkkäisen päivän käytön jälkeen. Jatkossa yritykset voivat rekisteröidä toisesta jäsenvaltiosta vuokratut ajoneuvot kansallisiin sähköisiin liikenneluparekistereihin.

Samoin jäsenvaltio voi rajoittaa kunkin liikenteenharjoittajan toisesta jäsenvaltiosta vuokraamien tavaraliikenteen ajoneuvojen määrää omalla alueellaan. Jäsenvaltion tulee kuitenkin sallia vuokrattujen ajoneuvojen vähimmäismäärän käyttö. Vähimmäismäärä tarkoittaa vähintään 25 prosenttia liikenteenharjoittajan käyttämien ajoneuvojen kokonaislukumäärästä.

Direktiivimuutosten tavoitteena on edistää vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä sekä lisätä elinkeinoelämän tuottavuutta ja joustavuutta kaluston käytössä. Samalla on tarkoitus varmistaa liikenteenharjoittajille tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille kaikkialla EU:ssa.

Mitä seuraavaksi?

Arviomuistion lausuntoaika päättyy 8.6.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi

erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 511 6405, elisa.vornanen(at)gov.fi

yksikön johtaja Pyry Takala, p. 050 911 7627, pyry.takala(at)gov.fi