Avustuksia liikenne- ja viestintämuseoille sekä liikennealan yhteisöille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2008 10.22
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt tukea museoiden rakennushankkeille ja muille kehittämisinvestoinneille. Museotukea jaettiin yhteensä 340 500 euroa. Liikenne- ja viestintäalan muita yhteisöjä tuettiin 30 000 eurolla.

Museoista eniten avustusta sai Liikenne- ja viestintämuseoiden Trafiikki-yhteistyö, jota tuettiin 100 000 eurolla. Trafiikki-yhdistykseen kuuluvat kaikki liikenne- ja viestintäalan valtakunnalliset erikoismuseot.

Postimuseo sai tukea 66 000 euroa. Uudessakaupungissa sijaitsevaa Automuseon kannatusyhdistystä avustettiin 49 000 eurolla. Oulun Seudun Mobilisteille myönnettiin 22 500 euroa.

Lahdessa toimivalle Radio- ja televisiomuseosäätiölle ministeriö jakoi 21 500 euroa. Vega-säätiötä, jonka kotipaikka on Pietarsaari, tuettiin 20 000 eurolla. Suomen Ilmailumuseosäätiölle myönnettiin 16 000 euroa ja Rautatiemuseon Säätiölle 14 000 euroa.

Museorautatieyhdistykselle myönnettiin 7 000 euroa. Suomen Tietojenkäsittelymuseota tuettiin 6 500 eurolla ja Keitele-Museolle jaettiin 3 300 euroa.

Muut tukea saavat museot olivat Haapamäen museoveturiyhdistys (3 000 euroa), Höyryraide Oy Suolahdessa (3 000 euroa), Raumanmeren merimuseosäätiö (3 000 euroa), Espoon Automuseo (2 200 euroa), Saimaan Kanavamuseon Tuki Lappeenrannassa (2 000 euroa) sekä Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura (1 500 euroa).

Liikennealan yhteisöistä eniten tukea sai Pohjoismaiden Tieteknillinen liitto (12 500 euroa). Muita tukea saavia yhteisöjä olivat Pro Rautatie (7 000 euroa), Suomen Autohistoriallinen Seura (4 500 euroa), Liikennesuunnittelun seura (2 000 euroa), Muunneltujen moottoripyörien yhdistys (2 000 euroa) sekä Pasilan konepajan Perinneyhdistys (2 000 euroa).