Avoin yhteistyö ja tekemisen meininki - liikenneturvallisuus-strategian valmistelun kulmakivet

Julkaisuajankohta 8.6.2021 11.57
Kolumni
Laura Kolinen, ylitarkastaja ja Maija Rekola, erityisasiantuntija (Kuva: LVM)
Laura Kolinen, ylitarkastaja ja Maija Rekola, erityisasiantuntija (Kuva: LVM)

Liikenneturvallisuusstrategian lausuntokierros on juuri aloitettu. Lausuntoaikaa on elokuun puoleenväliin saakka.

Liikenneturvallisuusstrategiassa liikenneturvallisuutta tarkastellaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Sama lähestymistapa omaksuttiin jo strategian valmistelussa, mikä näkyi strategiaa valmistelemaan asetetun ohjausryhmän sekä liikennemuotokohtaisten työryhmien kokoonpanoissa. Niissä oli jäseninä yhteensä 53 eri tahon edustajaa. Valmistelussa ei jääty kiinni perinteisiin hallinnonalarajoihin, vaan vaikuttavia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi etsittiin vuorovaikutteisessa yhteistyössä keskittyen ennemmin ratkaistaviin haasteisiin kuin hallintojen rajoihin.  

Työryhmätyöskentely oli liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa avainasemassa. Strategian valmistelu aloitettiin vuoden 2020 alussa. Ensimmäiset työryhmien kokoukset ehdittiin pitää fyysisesti ministeriön tiloissa. Valmistelijat sekä työryhmien jäsenet ehtivät tavata toisensa ja aloittaa valmistelutyön perinteiseen tapaan. Kuten kaikki tiedämme, keväällä 2020 alkoi koronapandemia, joka keskeytti työryhmien työskentelyn hetkeksi. Strategian valmistelu ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan valmistelua ja taustaselvitysten laatimista jatkettiin ministeriössä.

Työryhmien kokoukset siirtyivät etäkokouksiksi. Meitä valmistelijoita hieman jännitti, miten työryhmien toiminta ja keskustelut lähtevät sujumaan, kun kokouksen osallistujat näkyivät enää nimilistoina kokousikkunan reunassa. Alun totuttelun jälkeen etäkokouksien etiketti tuli kuitenkin kaikille tutuksi. Muistettiin avata mikrofonit puheenvuoron aluksi sekä laskea Teams-käsi puheenvuoron lopuksi. Keskusteluja käytiin vilkkaasti samalla tavalla kuin aiemminkin. Jopa kameroita uskallettiin pitää auki! Vaikka kokoukset pidettiin etäyhteyksillä, tuntui, että yhteistyö työryhmissä oli välitöntä.

Työryhmätyöskentelyn lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet myös useat työryhmissä vierailleet asiantuntijat sekä sellaiset tahot, joita on kuultu strategian valmistelussa työryhmien ulkopuolella. Näitäkin tahoja kertyi valmistelun aikana kymmeniä. Jo ennen lausuntokierrosta strategian valmistelussa on siis tavalla tai toisella kuultu jo lähes sataa eri tahoa.

Sidosryhmät on olleet avainasemassa liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa. Strategiset linjaukset ja niitä toteuttavat konkreettiset toimenpide-ehdotukset kumpuavat aidosti työryhmistä ja sidosryhmien kanssa käydyistä keskusteluista. Ohjausryhmä ja kaikki työryhmät kokoustivat yhteensä noin 45 kertaa ennen strategian lausuntokierrosta. Yhteensä kokouksissa vietettiin noin 90 tuntia. Tämän työskentelyn tulokset ovat nyt nähtävillä lausuntopalvelussa. Toimenpiteitä tuli lopulta työstettyä 116 kappaletta!  

Haluamme kiittää siitä työstä ja panostuksesta, jonka sidosryhmät ovat jo tähän mennessä antaneet. Meidän valmistelijoiden tehtäväksi on jäänyt ajatusten sanoittaminen ja esiin tuominen strategiassa. Toivottavasti tässä on onnistuttu. Jatkovalmistelu on kuitenkin vielä edessä ja myös sitä aiotaan tehdä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Järjestämme lausuntokierroksen aikana keskustelutilaisuuden sidosryhmille.

Maija Rekola ja Laura Kolinen

Kirjoittajat vastaavat liikenneturvallisuusstrategian valmistelusta liikenne- ja viestintäministeriössä

Luonnos liikenneturvallisuusstrategiasta on lausuntokierroksella. Lausuntoja voi antaa 13.8.2021 saakka osoitteessa Lausuntopalvelu.fi

2021 Blogit Blogit 2021 LVM liikenneturvallisuus liikenneturvallisuusstrategia sidosryhmät työryhmät yhteistyö