Asetus laivojen ympäristötukien ehdoista lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2010 14.45
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema meriliikenteen uudisalusten ympäristötukien yleisiä ehtoja koskeva asetus on lähetetty 1 . marraskuuta lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 5. marraskuuta kello 9 asti. LVM:n pyytää sidosryhmien mielipiteitä asetustekstin sisällöstä.

Lausuntopyyntö on jatkoa kesäkuussa 2010 pidetylle kuulemistilaisuudelle. Luonnoksessa on pyritty ottamaan huomioon kuulemistilaisuudessa saatu palaute sekä saadut kirjalliset lausunnot.

Asetus on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa vielä marraskuun aikana. Kun hallitus on hyväksynyt asetuksen, se tulee voimaan välittömästi. Sen jälkeen tuki on yrityksien haettavissa.

Tukea voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle yritykselle, joka harjoittaa laivanvarustoimintaan. Tukea on mahdollista myöntää hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Näitä ovat ympäristöystävällisempien alusten käyttöönotto tai tekniset ratkaisut mukaan lukien vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö tai polttoaineiden päästönvähentämisteknologian hyödyntäminen.

Tukiohjelma tarvitsee EU:n komission hyväksynnän eli tukea ei voida maksaa ennen kuin komissio on asian käsitellyt.

Asetuksella määritetään meriliikenteen alusten ympäristötukien yleiset ehdot aina vuoden 2014 loppuun asti.