Asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta lausunnoille: HSL:n tarkastusmaksuun ehdotetaan korotusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2023 15.15 | Julkaistu suomeksi 28.2.2023 klo 15.27
Tiedote
Raitiovaunu Helsingissä. (Kuva: Karolis Kavolelis / Shutterstock)
Raitiovaunu Helsingissä. (Kuva: Karolis Kavolelis / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetusehdotuksesta joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi. Asetusta muutettaisiin siten, että joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousisi 80 eurosta 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämässä joukkoliikenteessä.

Asetusehdotuksen mukaan tarkastusmaksun suuruus olisi edelleen 80 euroa rautateiden ja Tampereen kaupungin liikenneviranomaisen joukkoliikenteessä. Jyväskylässä tarkastusmaksu säilyisi edelleen 60 euron suuruisena.

HSL esitti lokakuussa 2022 liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korotusta nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. HSL:n esityksen mukaan liputta matkustamisen vuoksi siltä jää lipputuloja saamatta arviolta 15-25 miljoonaa euroa vuodessa. Liputtomuus on HSL:n mukaan lisääntynyt viime vuosina.

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon olisi oikeasuhtainen suhteessa matkalippujen hintojen nousuun. Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaan tarkastusmaksu on enintään 40 kertaa niin suuri kuin linja-autoliikenteen alin aikuisen kertamaksu alueella. Tarkastusmaksua on korotettu HSL-alueella edellisen kerran vuonna 2007, jolloin aikuisten alimman kertalipun hinta oli 2,20 euroa. Vuonna 2023 vastaavan lipun hinta on 3,10 euroa. On perusteltua, että tarkastusmaksu seuraa lippujen hintakehitystä, koska tarkastusmaksun tavoitteena on vähentää liputta matkustamisen taloudellista kannattavuutta.

Tarkastusmaksun nostaminen 100 euroon säilyttäisi maksun oikeasuhtaisena myös muihin vastaaviin maksuihin. Esimerkiksi pysäköintivirhemaksun suuruus on korkeintaan 80 euroa ja vähäisistä liikennevirheistä määrättävän liikennevirhemaksun suuruus rikkomuksen laadusta riippuen 20-200 euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja HSL seuraavat yhteistyössä tarkastusmaksun mahdollisen korottamisen vaikutuksia. Vaikutuksista saadun tiedon perusteella voidaan tarkistaa tarkastusmaksun tasoa.

Mitä seuraavaksi?

Asetusehdotuksen lausuntoaika päättyy 31.3.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, tiia.orjasniemi(at)gov.fi, p. 050 441 5730

yksikön johtaja Emil Asp, emil.asp(at)gov.fi, p. 040 509 9757