Arviomuistio taksiselvityksistä lausuntokierrokselle, säädöshanke taksilain korjaamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2020 17.05
Tiedote
Takseja kadulla (Kuva: Aleksei Andreev / Shutterstock)
Takseja kadulla (Kuva: Aleksei Andreev / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle virastojen taksiselvitysten arviomuistion. Arviomuistion ja lausuntojen pohjalta epävarmuutta lisänneeseen taksisääntelyyn tuodaan korjaussarja. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka käynnisti säädöshankkeen taksilainsäädännön korjaamiseksi 28.1.2020.

Arviomuistion mukaan taksimarkkinat ovat muutos- ja sopeutumisvaiheessa, jossa haetaan uusia toimintamalleja ja asiakkaat totuttelevat muutokseen. Uusi lainsäädäntö on vaatinut myös viranomaisilta uusia toimintatapoja. Myös saman aikaisesti tapahtunut Kelan kuljetusten kilpailutus- ja sopimuskäytäntöjen muutos lisäsi yritysten ja asiakkaiden kokemaa epävarmuutta.

Säädöshanke epäkohtien korjaamiseksi

Muistion mukaan sääntelyn vapauttaminen lisäsi uudenlaisten palvelujen tarjontaa, mikä oli yksi liikennepalvelulain tavoitteista. Samalla kuitenkin myös epävarmuus lisääntyi.

- Tarvetta korjaussarjalle on, sillä taksit ovat monelle tärkeä ja usein ainoa mahdollinen liikkumismuoto. Palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi siis päästä eroon. Lisäksi haluamme estää ei-toivotun toiminnan syntymistä alalle, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

- Säädöshankkeessa tullaan hallitusohjelman mukaisesti pureutumaan taksipalvelujen turvallisuutta, laatua, saatavuutta ja hinnoittelua sekä välityskeskusten roolia koskeviin kysymyksiin. Lisäksi keskitymme harmaan talouden torjuntaan taksialalla, ministeri Harakka kertoo.

Arviomuistion tarkoitus on tuottaa tietoa sääntelyn muutostarpeista säädöshankkeen esivalmisteluun. Muistiossa ei aseteta konkreettisia tavoitteita tai esitetä yksityiskohtaisia ratkaisuehdotuksia, mutta siinä hahmotetaan tapoja ratkaista selvityksissä esiin nousseita ongelmia.

Taksisääntelyn uudistukset olivat osa liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta, liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulain yksi keskeinen tavoite on lisätä liikenteen digitalisaatiota ja mahdollistaa uudenlaisten asiakaslähtöisten palvelujen tarjoaminen. Taksiyrityksille laki antoi muun muassa mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pyysi kesällä 2019 Liikenne- ja viestintävirastoa, Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja Verohallintoa selvittämään taksisääntelyn toimivuutta.

Mitä seuraavaksi?

Lausunnoille lähteneen arviomuistion lausuntoaika päättyy 21.2.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu lainsäädöshankkeessa. Tavoite on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alussa.

Ministeriö järjestää avoimen kuulemistilaisuuden taksisääntelyn toimivuudesta 10.2.2020. Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585   Twitter @op_rantala

ministerin haastattelupyynnöt Matti Sadeniemi p. 040 586 7234