Arviomuistio sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisestä lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2024 9.24
Tiedote
Mies selaa puhelinta. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskevasta arviomuistioluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti.

Muistiossa arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja, miten välitystietojen säilyttämistä ja viranomaisten pääsyä kyseisiin tietoihin koskeva kansallinen lainsäädäntö voitaisiin järjestää. Välitystietoja ovat esimerkiksi matkapuhelinnumero, liittymän tilaajan nimi sekä viestinnän aika ja paikka.

Tarkoituksena on varmistaa, että välitystietojen säilytysvelvollisuus ja tietoihin pääsy rajoittuu yksityiselämän, henkilötietojen ja luottamuksellisen viestinnän suojan kannalta välttämättömään, turvaten kuitenkin samalla toimivaltaisille viranomaisille oikeasuhtaisen pääsyn tietoihin.

Tarve kansallisen lainsäädännön täsmentämiselle johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. EU:n tuomioistuin on edellisten vuosien aikana antanut useita ennakkoratkaisuja, joiden aiheuttamaa muutostarvetta kansalliseen lainsäädäntöön on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. 

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pauliina Penttilä, p. 0295 342 221, [email protected]