Trafin maksuihin muutoksia vuodenvaihteessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 13.35
Tiedote

Eräät Liikenteen turvallisuusviraston Trafin maksut alenevat hieman vuodenvaihteessa.

Henkilöpalveluna tehty liitteetön rekisteri-ilmoitus, rekisteritodistuksen I ja II osan tulostus, koenumerotodistuksen muutos tai tulostus, sekä teknisen osan kopio maksavat tammikuun alusta lähtien 9,50 euroa aiemman 10 euron sijaan. Samoin henkilöpalveluna tehty liikennekäytöstä poisto laskee 20 eurosta 18 euroon ja liitteellinen rekisteri-ilmoitus 18 eurosta 17 euroon.

Itsepalveluna tulostettu rekisteröintitodistuksen I ja II osa maksaa jatkossa 4 euron sijaan 3 euroa.

Myös eräiden erityisrekisteröintipalvelujen maksut alenevat. Siirtoluvan hinta laskee 18 eurosta 16 euroon, vientirekisteritietojen korjaus tai poisto 10 eurosta 9,50 euroon sekä diplomaattiauton rekisteröinti 10 eurosta 9,50 euroon.

Ajoneuvon sarjakilven hinta laskee 6 eurosta 4,50 euroon ja muun rekisterikilven, kuten vienti-, tulli-, tai erityiskilven, hinta 9 eurosta 6,5 euroon. Erityistunnuksen myöntämisestä perittävä maksu alenee 900 eurosta 850 euroon.

Uutena suoritteena luetteloon on otettu 180 euron maksu poikkeusluvan myöntämisestä muualla kuin ETA-maassa rekisteröidyn ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista.

Nyt annetussa asetuksessa muutoksia on tehty lisäksi muun muassa ilmailun ja merenkulun lupiin ja valvontaan liittyviin maksuihin.

Liikenneviraston ja Viestintäviraston maksulliset suoritteet pysyvät ennallaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi maksuja koskevat asetukset 15. joulukuuta 2016.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, 0295 34 2077