Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.35
Pressmeddelande

En del av de avgifter som Trafiksäkerhetsverket Trafi tar ut sjunker något vid årsskiftet.

I Trafis kundtjänst kostar en registreringsanmälan utan bilagor, en utskrift av registreringsintygets del I och II, en ändring eller en utskrift av provnummerintyg samt en kopia av teknisk del från början av januari 9,50 euro i stället för 10 euro. På motsvarande sätt sjunker det pris som Trafis kundtjänst tar ut för en avställning från 20 euro till 18 euro och en registreringsanmälan med bilagor från 18 euro till 17 euro.

Att själv ta ut en utskrift av registreringsintygets del I och II kostar i fortsättningen 3 euro i stället för 4 euro.

Samtidigt sjunker priset även på vissa specialregistreringstjänster. Avgiften för förflyttningstillstånd sjunker från 18 euro till 16 euro, för korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter från 10 euro till 9,50 euro och för registrering av diplomatbil från 10 euro till 9,50 euro.

Priset på en serietillverkad registreringsskylt för ett fordon sjunker från 6 euro till 4,50 euro och priset på andra registreringsskyltar, såsom en export-, tull- eller specialskylt, från 9 euro till 6,5 euro. Den avgift som tas ut för beslut om beviljande av specialtecken sjunker från 900 euro till 850 euro.

Förteckningen över Trafis avgiftsbelagda prestationer kompletteras med en ny avgift på 180 euro för beviljande av tillstånd till undantag från kraven på största tillåtna mått och massor för fordon registrerat i en stat som inte hör till EES.

I den förordning som nu utfärdats finns dessutom ändringar som gäller bland annat tillstånd och övervakning inom luftfarten och sjöfarten.

Trafikverkets och Kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer förblir oförändrade.

Kommunikationsministeriet utfärdade förordningar om avgifterna den 15 december 2016.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 077