Älyliikenteen neuvottelukunta ohjaamaan kansallista strategiaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2010 9.31
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut kansallisen älyliikenteen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata ja ohjata älyliikenteen kansallisen strategian ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista ja huolehtia tarvittaessa sen päivittämisestä.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Muiksi jäseniksi on kutsuttu lähinnä liikenne- ja viestintäalan johtajia ja tutkijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Älyliikenteen neuvottelukunnan asiantuntijoina toimivat liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö ja muut neuvottelukunnan kutsumat henkilöt. Neuvottelukunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun.

Älyliikenteen neuvottelukunta laatii yksityiskohtainen älyliikenteen toimenpideohjelma vuosille 2010 - 2015 vuoden 2010 toukokuun loppuun mennessä.

Linkkinä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välillä

Neuvottelukunta toimii kansainvälisten älyliikenteen foorumien ja toimielinten kansallisena taustaverkostona sekä ottaa kantaa älyliikenteen kansallisiin linjauskysymyksiin ja päätöksiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on lisätä suomalaista osaamista älyliikenneratkaisujen toteuttamiseksi ja tuotteiden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Älyliikenteen neuvottelukunta järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan osallistujia koko älyliikenteen laajalta toimialalta.

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta perustaa logistiikka-alan ja joukkoliikenteen alatyöryhmät sekä muitakin alatyöryhmiä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita ja teettää konsulttiselvityksiä liikenne- ja viestintäministeriön erikseen osoittamien määrärahojen puitteissa.

Taustalla liikennepoliittinen selonteko

Hallitus asetti kevään 2009 politiikkariihessä loppuhallituskauden liikennepoliittiseksi tavoitteekseen, että Suomeen laaditaan kansallinen älyliikenteen strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2010-2015. Ehdotus strategiaksi luovutettiin ministeriölle 18.11.2009. Se sisälsi esityksen älyliikenteen neuvottelukunnan asettamisesta.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 09 160 28389