Alusten ympäristötukien uudelleenhaku käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2013 11.18
Uutinen
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)
Laiva merellä (Kuva: Rodeo)

LVM laittaa hakuun merialusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien ensimmäiseltä hakukierrokselta jakamatta jääneen osan. Uudelleen haettava summa on noin 11 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi syyskuun alussa kuudelle varustamolle ja näiden 22 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin.

Myönnettyjen avustusten kokonaissumma oli noin 19 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 valtion budjetissa on 30 miljoonan euron valtuutus alusinvestointien ympäristötukiin.

Investointitukea voidaan myöntää sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joilla voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä. Tällaisiksi laitteiksi katsotaan esimerkiksi erilaiset rikkipesurit sekä muut vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat.