Alkolukko pysyväksi keinoksi vähentää rattijuopumusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2008 13.55
Tiedote
Rattijuopumusta pyritään suitsimaan vakinaistamalla alkolukon käyttö. Alkolukosta on tulossa vapaaehtoinen vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle.

Rattijuopumukseen syyllistynyt voisi saada tietyin edellytyksin valvotun ajo-oikeuden, jos hän sitoutuu ajamaan ainoastaan alkolukollista ajoneuvoa. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 10. huhtikuuta.

Säädöksillä vakinaistetaan vuonna 2005 alkaneen kokeilun periaatteet. Kokeiluun osallistui noin 300 rattijuopumukseen syyllistynyttä kuljettajaa. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä ja alkolukon tiedetään estäneen useita rattijuopumuksia.

Ajo-oikeuden valvonta kestäisi yhdestä kolmeen vuotta riippuen tuomioistuimen päätöksestä. Poliisilla olisi kuitenkin oikeus määrätä valvottu ajo-oikeus alkamaan jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Tällä pyritään nopeuttamaan alkolukon käyttöönottoa ja estämään uusintarikoksia.

Valvottavalla olisi koetusajan ajokortti, joka oikeuttaa hänet ajamaan vain alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Suuri muutos kokeiluun verrattuna olisi se, että alkolukko voitaisiin asentaa myös useaan ajoneuvoon. Se voitaisiin laittaa myös linja- tai kuorma-autoon tai traktoriin.

Kokeiluun liitettyä raskasta päihdehuolto-ohjelmaa kevennettäisiin luopumalla päihdehuollon voimavaroja kuormittavasta ja tehottomaksi osoittautuneesta arviointiohjelmasta. Vastaisuudessa kuljettajan olisi ennen valvotun ajo-oikeuden alkamista mentävä vastaanotolle, jossa käydään läpi päihteiden käyttö ja hoitomahdollisuudet.

Valvonnasta aiheutuvat kustannukset ovat noin 110-160 euroa kuukaudessa. Niistä vastaisi kuljettaja. Kunta voisi harkinnan mukaan antaa täydentävää toimeentulotukea alkolukon hankintaan ja käyttöön.

Alkolukon käyttöönotto ei vaikuta rattijuopumuksesta tuomittaviin rangaistuksiin.

Säädökset on tarkoitus saada voimaan heinäkuun alusta.

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistyksen, jos kuljettajan hengitysilmassa on liian suuri alkoholipitoisuus. Alkolukosta tullee ennen pitkää vakiovaruste kaikkiin uusiin autoihin. Kehitteillä on myös laitteita, jotka alkoholin lisäksi tunnistaisivat lääkkeiden tai huumeiden käytön.

Alkoholi on liikenteen suurimpia vaaratekijöitä. Rattijuoppo on osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa.
Rattijuopumisonnettomuuksissa on kuollut 2000-luvulla keskimäärin 82 ihmistä vuosittain. Vuonna 2007 kirjattiin 27 544 rattijuopumustapausta. Puolet rattijuopoista on päihderiippuvaisia ja heistä 8-9 % uusii tekonsa vuoden sisällä.Lisätietoja:
Ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 1602 8569 tai 0400 693544
Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 1602 8629 tai 0400 665395