Ajopiirturia ei vaadita kaikkiin hevoskuljetuksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2007 14.37
Tiedote
Osa hevoskuljetuksista rajataan pois ajo- ja lepoaika-asetuksen piiristä. EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen tulkintaohjeita tehneen ajoaikatyöryhmän linjauksen mukaan ajopiirturia ei toistaiseksi vaadita Suomessa alle 7,5 tonnin hevoskuljetusajoneuvoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin. Yli 7,5 tonnin hevoskuljetusajoneuvoissa ja yhdistelmissä ajopiirturi vaaditaan EU-asetuksen mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtaman työryhmän mukaan ajopiirturin asennuspakko johtaisi asennusten kalleuden takia todennäköisesti siihen, että kuljetukset siirtyisivät kevyempiin vetoautoihin. Tämä vaarantaisi liikenneturvallisuutta. Ajopiirturin asennus henkilö- ja pakettiautoihin voi maksaa jopa 2000 euroa. Kustannus katsottiin kohtuuttomaksi, sillä hevoskuljetukset ovat useimmiten harrastustoimintaa.

Eläinkuljetusten ajoaikoihin pidennyksiä harvaan asutuilla alueilla

Eläin- ja hinauskuljetusten ajo- ja lepoajoista saa poiketa harvaan asutuilla alueilla.
Vuorokautista ajoaikaa voidaan pidentää kahdella tunnilla ja lepoaikaa lyhentää tunnilla. Poikkeusta voi käyttää Oulun ja Lapin lääneissä lukuun ottamatta Oulun ja Kajaanin kaupunkeja sekä muualla maassa kunnissa, joiden asukastiheys on alle viisi asukasta neliökilometrillä.

Valtioneuvoston asetus ajo- ja lepoaikojen poikkeuksista tulee voimaan 20. joulukuuta. Poikkeukset liittyvät huhtikuussa voimaan tulleeseen EU:n ajo- ja lepoaika-asetukseen.

EU:n asetus otti ensi kertaa eläinkuljetukset mukaan ajo- ja lepoaikojen piiriin. Ajo- ja lepoaikoja on noudatettava Suomessa yli 50 kilometrin teuraskuljetuksissa lukuun ottamatta poikkeuksen saaneita harvaan asuttuja alueita.

Linja-autojen linjaliikenteessä voidaan poiketa taukojen jaksotuksesta. Tauot voidaan pitää 15 minuutin jaksoissa. Ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan neljän ja puolen tunnin ajon aikana pidettävän ensimmäisen tauon tulisi olla vähintään 15 minuuttia ja toisen tauon vähintään puoli tuntia.

Ministeriö pyytää poikkeusta elävän kalan kuljetuksille

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lisäksi Euroopan komissiolta osittaista vapautusta ajoaikasäännöksistä elävän kalan kuljetuksissa. Poikkeusta pyydetään keväälle ja syksylle kiireiseen kalanistutusaikaan. Ehdotuksessa vuorokautisen enimmäisajoajan saisi ylittää kahdella tunnilla ja viikoittaisen 10 tunnilla. Ministeriö perustelee pyyntöä kalankuljetuskoulutuksen saaneiden kuljettajien vähyydellä. Komission vastausta odotetaan vuoden 2008 alussa.


EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista sekä ministeriön ajoaikatyöryhmän tulkintaohjeet ovat ministeriön sivuilla osoitteessa www.mintc.fi/kuljetus.


Lisätietoja:
liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 0440 581 030
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488