Ajoneuvolain uudistus lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.1.2020 13.15
Tiedote
Auton tarkastusta (Kuva: SariMe/Shutterstock)
Auton tarkastusta (Kuva: SariMe/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajoneuvolain muutoksista. Lausuntoja pyydetään 13.2.2020 mennessä.

Esitettyjen muutosten taustalla on Euroopan unionin puiteasetus autoista ja niiden perävaunuista. Kansallista ajoneuvolakia esitetään muutettavaksi niin, että se vastaa 1.9.2020 voimaan tulevaa EU:n asetusta.

Ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan liittyvät säädökset muuttuisivat niin, että kansallisessa lainsäädännössä säädettäisiin jatkossa ainoastaan kansallisten ajoneuvoluokkien ja varusteiden hyväksynnästä sekä markkinavalvonnasta. Tällaisia ovat moottorityökoneet, maastoajoneuvot, nastat ja nastarenkaat.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltion lainsäädännössä on määritelty yrityksille seuraamukset ajoneuvosääntelyyn liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta. Ajoneuvolakiin esitetään seuraamusmaksuksi enintään 30 000 euroa. Maksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto.

Muiden ajoneuvoluokkien, eli auton (M, N), auton perävaunun (O), mopon, moottoripyörän (L), traktorin (T,C) traktorin perävaunun (R) ja vedettävän laitteen (S) hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta säädetään 1.9.2020 alkaen EU:n lainsäädännössä.

Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja maahantuodut ajoneuvot ovat turvallisia ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettyinä aiheuta vaaraa.

Ajoneuvoalan markkinavalvontaa suoritetaan esimerkiksi kuluttajilta saatujen ilmoitusten ja perusteella sekä erilaisten selvitysten ja tarkastusten avulla.

Muutoksilla merkitystä lähinnä ajoneuvovalmistajille ja -maahantuojille.

Lisäksi ajoneuvolakia on tarkoitus selkeyttää lakiteknisillä ja rakenteellisilla korjauksilla. 

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika ajoneuvolakiin esitetyistä muutoksista päättyy 13.2.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että ajoneuvolain muutokset tulisivat voimaan 1.9.2020, samaan aikaan EU:n autoista ja niiden perävaunuista annetun puiteasetuksen kanssa.

Lisätietoja:

Elina Immonen, yksikön johtaja, p. 050 303 2686

Emma Särkkä, ylitarkastaja, p. 050 513 8260