Ajoneuvojen rekisteri-ilmoitukset jatkossa myös sähköisesti

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2009 14.25
Uutinen

Hallitus ehdottaa, että jatkossa ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia olisi mahdollista hoitaa myös sähköisesti, jolloin ilmoituksen tekeminen olisi riippumaton ilmoituksen tekemisen ajasta ja paikasta. Sähköinen rekisteri-ilmoitus lisäisi myös rekisteritietojen ajantasaisuutta ja alentaisi ilmoituksen maksua. Hallitus päätti esityksestä 5.11.2009.

Ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoitukset olisi mahdollista tehdä Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Liikenteen turvallisuusvirasto on toinen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vuoden 2010 alussa aloittavista liikenteen virastoista.

Sähköiset rekisteröintipalvelut otetaan vaiheittain käyttöön. Palveluja on tarkoitus kehittää saadun palautteen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa otettaisiin käyttöön sähköinen ilmoitus ajoneuvon liikennekäyttöön otosta ja liikennekäytöstä poistosta sekä mahdollistettaisiin uuden rekisteröintitodistuksen tilaaminen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2010.