Ajokorttilain muutos tähtää parempaan liikenneturvallisuuteen

Julkaisuajankohta 10.6.2022 12.52
Kolumni
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka [Kuva: Laura Kotila / VNK]

Tällä hetkellä 17-vuotiaiden kuljettajien kohtalokkaat onnettomuudet tapahtuvat yöllä tai iltamyöhään, täydellä autolla. Siksi esitämme yöaikaista ajokieltoa ja yhden matkustajan rajoitusta.

Nuorten liikenneturvallisuutta parannetaan myös lisäämällä ajo-opetusta ja ajokieltokoulutusta alaikäisten ajoneuvoluokkiin.

17-vuotiaat ovat saaneet poikkeuslupia vuodesta 2018. Nyt puretaan nuorilta turhat jonot.

Tausta

Ajokorttilakia uudistettiin 2018 merkittävästi. Ajokoulutus muuttui yksivaiheiseksi, pakollisen opetuksen määrää laskettiin ja opetusluvan käyttöä helpotettiin. Tavoitteena oli laskea ajokortin hintaa.

Vähemmälle huomiolle jäi se, että 17-vuotiaiden poikkeuslupia alettiin myöntää entistä helpommin. Aiemmin lupia sai vain erityisistä syistä, joten niitä myönnettiin vain sormilla laskettava määrä vuosittain.

Vuoden 2018 uudistuksessa huomioitiin, että nuorten liikkumistarpeet ovat lisääntyneet. Opiskelun, työn ja harrastuksen pariin haluttiin sallia kulku turvallisemmaksi koetulla henkilöautolla. Samalla esimerkiksi toisen asteen kouluverkosto on harventunut ja harrastusten kirjo laajentunut. Tarpeet joustavampaan liikkumiseen ovat todellisia.

Tilanne

Normaaliin lainsäädäntötyöhön kuuluu, että uudistusten vaikutuksia seurataan – varsinkin kun yhtäkkiä liikenteeseen ilmestyi tuhansittain alaikäisiä kuljettajia vuosittain.

Toisin kuin usein uutisoidaan, hallitus ei ole vapauttamassa 17-vuotiaiden ajokortteja, se tapahtui jo 2018. Nykyisen lain nojalla 17-vuotiaan poikkeusluvan sai viime vuonna noin 17 000 nuorta, eikä kasvu ole vielä taittunut.

Käytännössä poikkeusluvan saa, kun pystyy perustelemaan liikkumistarpeen opiskelun, työn tai harrastuksen perusteella, eikä tarjolla ole julkista liikennettä. Ei ole järin yllättävää, että harvaan asutussa, pitkien välimatkojen maassamme 90-95% hakijoista saa tänä päivänä poikkeusluvan Liikenne- ja viestintävirastosta.

Viraston tarveselvitykseen perustuva lupaprosessi ei millään tavoin lisää liikenneturvallisuutta. Ainoa vaikutus on se, että lupaprosessi on ruuhkautunut ja käsittelyajat ovat venyneet. Nuorelta suunniteltu kesätyö tai toivottu harjoittelupaikka saattaa jäädä välistä jonottamisen takia.

Olemme esittäneet tämän turhan lupaprosessin purkamista. Jatkossakin 17-vuotiaan ajokorttiin tarvitaan suostumus huoltajalta, joka tuntee nuoren tarpeet ja vastaa muutenkin tämän hyvinvoinnista. Tätä ei lupaprosesseilla voi korvata.

Tämän vapauden vastapainona tulee vastuu.

Turvallisuus

Haluamme kunnioittaa eduskunnan vain neljä vuotta sitten ilmaisemaa tahtotilaa nuorten tarvitseman yksilöllisen liikkumisen puolesta. Samalla meillä on kuitenkin vastuu ja velvollisuus tehdä se mahdollisimman turvallisesti.

Tästä syystä olemme esittäneet ajorataharjoittelun palauttamista ensisijaisena liukkaan kelin opetuksen muotona kaikille ikäluokille ja lisänneet riskientunnistuskoulutuksen tuntimäärää.

Esitämme myös ajokieltokoulutuksen laajentamista mopo-, mopoauto- ja traktoriluokkiin, jotta se pieni vähemmistö nuorista kuljettajista joka syyllistyy liikenteen vaarantamiseen, joutuu ajokiellon lisäksi lisäkoulutukseen. Näin pääsemme vaikuttamaan ongelmakäytökseen liikenteessä jo entistä nuorempien kohdalla.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kieltää 17-vuotiailta ajo-oikeus klo 00-05 ja rajata matkustajamäärä yhteen. Yleinen nuorten kuljettajien vakava onnettomuus tapahtuu yöllä tai iltamyöhään. Ylinopeutta kulkeva auto suistuu tieltä tai törmää toiseen ajoneuvoon. Auto on täynnä nuoria, mahdollisesti humalassa, yllyttämässä kuljettajaa ylittämään ajotaitonsa rajat. Tämä tragedia ei saa jatkua.

Valvonta

Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy 17-vuotiaan ajo-oikeuden rajoituksia. Kun etsii, löytää toki syitä, miksi pitää harrastaa yöaikaan tai välttämättä kuljettaa kaverijoukkoa tai koko perhettä.

Ajo-oikeuden peruste on kuitenkin edelleen yksilöllinen tarve päästä harrastuksiin, opintoihin, töihin. Muita kulkuneuvoja kuin autoa voi käyttää laillisesti myös yöaikaan. Eikä vastuuta perheen kuljetuksista voi ottaa kokemattomin kuljettaja, eikä alaikäiseltä saa edellyttää kimppakyydittäjän kykyjä.

Turvallisuus on tärkein. Siksi rajoitusten rikkominen rinnastuu ilman ajo-oikeutta ajamiseen ja johtaa ajokieltoon. Valvonnan avuksi säädettäisiin 17-vuotiaalle velvoite käyttää nuoren kuljettajan merkkiä. Sen laiminlyönnistä seuraa sakot. Tämä on osaltaan väliaikainen ratkaisu. Tavoitteena on tulevaisuudessa valvoa myös nuoria kuljettajia data-automatiikalla, jahka poliisin ja Traficomin tietojärjestelmät saadaan uudistettua.

On myös hyvä muistaa, että kaikki rajoitteet ovat voimassa vain yhden vuoden ajan – ne poistuvat automaattisesti, kun kuljettaja tulee täysi-ikäiseksi. Varovaisuudesta on toivottavasti tullut kuitenkin jo nuorelle kuljettajalle tapa.

Tasapaino

Nyt eduskunnan käsittelyssä olevaa lainmuutosta on valmisteltu jo pitkään. Sekä itse lakiluonnos, että sitä edeltänyt arviomuistio ovat käyneet lausuntokierroksella, samoin erilaisia sidosryhmätapaamisia on lukematon määrä.

Tapasimme vielä valmistelun loppuvaiheessa erikseen poliisia ja Liikenneturvaa, joiden aloitteesta esitystä tiukennettiin. Muutoksista järjestettiin vielä oma kuulemistilaisuutensa. Selvitimme myös vaihtoehtoja, esimerkiksi voidaanko kuljettajan kyytiin velvoittaa aikuinen, ajokortillinen valvoja ensimmäisille kuukausille.

Tämä paljastui toteuttamiskelvottomaksi tässä vaiheessa.

On selvää, että näin läheltä kansalaisten arkea koskettava lakimuutos herättää mielipiteitä – ja että jokaisella on mielipide. Jo uutisointia seuraamalla huomaa, että näkökannat menevät täysin ristiin. Jotkut paheksuvat nuorten lisääntyvää liikkumisvapautta – ajokortti-ikää on esitetty jopa korotettavaksi yli 20 vuoteen. Toiset päinvastoin vastustavat lisääntyviä rajoitteita nuorille.

Kun rakennetaan kirkko keskelle kylää, tyytymättömiä ovat yleensä kaikki. Mutta vapaus ja vastuu on tasapainotettava. Ja on toimittava ripeästi, jos muutosta tarvitaan – mikä on selvää, koska nuoret kuljettajat ovat ensimmäisinä ajovuosinaan yliedustettuina vakavissa onnettomuuksissa. Emme voi vitkastella.

Ajokorttilain uudistuksen seurantaa jatketaan, eikä laki ole valmis esitetyn muutoksen jälkeenkään.

Timo Harakka

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri

Lisää tietoa: https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/uusien-henkiloautonkuljettajien-liikenneturvallisuus

2022 Blogit Blogit 2022 LVM