5G-verkot tulevat muodostamaan alati digitalisoituvan yhteiskuntamme selkärangan

Julkaisuajankohta 17.6.2021 11.39
Kolumni
Laura Vilkkonen (Kuva: LVM)

Tuloaan tekevällä 5G-teknologialla mahdollistetaan uudenlaiset palvelut, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa kuvitellakaan. Esimerkkejä uutta teknologiaa hyödyntävistä sektoreista voidaan kuitenkin antaa. Esimerkiksi teollisuus, terveydenhuolto ja automattinen liikenne tulevat hyödyntämään 5G-verkkoteknologiaa.

Samalla verkkojen sekä niiden käyttöön pohjautuvien palveluiden muuttuva luonne asettavat uusia kyberturvallisuuteen kytkeytyviä haasteita. Kun yhä useammat yhteiskuntamme kriittiset toiminnot perustuvat 5G-verkkoteknologiaan, on näiden verkkojen turvalliseen ja häiriöttömään toimintaan kiinnitettävä huomiota enenevissä määrin.

5G-verkkojen turvallisuus keskeistä

5G-verkkojen kyberturvallisuuden varmistamisessa on kuluneen vuoden aikana otettu merkittäviä edistysaskeleita. Tammikuussa 2021 tuli voimaan uudistettu sähköisen viestinnän palveluista annettu laki. Uudistuksella pantiin täytäntöön EU:n 5G-verkkojen turvallisuuteen liittyvän yhteisen keinovalikoiman toimenpiteet viestintäverkon kriittisten osien suojaamisesta.

Suomi on pitänyt tärkeänä EU:n yhteistä lähestymistapaa 5G-verkkojen kyberturvallisuuteen. Edellä mainittua, vuoden 2020 alussa julkaistua yhteistä keinovalikoimaa voidaankin pitää huomionarvoisena osoituksena EU:n jäsenvaltioiden yhteisistä ponnisteluista 5G-verkkojen turvallisuuden varmistamiseksi. Yhteisessä keinovalikoimassa painotetaan esimerkiksi kansallisten viranomaisten toimivallan kasvattamista ja viestintäverkkojen kriittisten osien turvaamisen merkitystä 5G-verkkojen aikakaudella.

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia uudistamalla on kehitetty viestintäverkkojen turvallisuutta erityisesti kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Uudistuksen myötä on kiellettyä käyttää viestintäverkossa sellaista viestintäverkkolaitetta, jonka käyttäminen voisi vaarantaa kansallisen turvallisuuden.

Yhteistyössä eteenpäin

Laaja-alaisella, eri hallinnonalat ja sidosryhmät yhteen tuovalla lähestymistavalla on Suomessa pitkät perinteet. Tätä yhteistyötä on tiivistetty entisestään perustamalla uusi verkkoturvallisuuden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata viestintäverkkojen turvallisuutta ja käsitellä laajalti viestintäverkkojen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina eri hallinnonalojen keskeiset viranomaiset sekä telealan toimijat. Jo ensimmäisten kokousten perusteella on nähtävissä, että tällaiselle yhteistyötä varten perustetulle säännöllisesti kokoontuvalle elimelle on ollut tilausta.

Yhteistyölle luodut puitteet ovat monimuotoinen joukko. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus järjestävät yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa kansainvälisen hackathon-tapahtuman, jonka tarkoituksena on kehittää 5G-kyberturvallisuutta ja edistää digitaalisen yhteiskunnan turvaamista.

Niin hienoja edistysaskeleita kuin olemmekin kuluneen vuoden aikana 5G-verkkojen turvallisuuden saralla ottaneet, riittää työsarkaa edelleen. Siitä pitää huolen nopeasti muuttuva digitaalinen toimintaympäristö.

Laura Vilkkonen
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: 5G Cyber Security Hack 2021, 5G Cyber Security Decision Maker Webinar 


2021 5G Blogit Blogit 2021 kyberturvallisuus mobiiliteknologia teknologia verkkoteknologia yhteistyö