4G-verkkojen toimilupaehdot lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2012 11.32
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää teleyrityksiltä näkemyksiä 4G-matkaviestinverkon toimilupien ehdoista ja taajuushuutokaupan hakuilmoituksesta. Kyse on 800 megahertsin alueen taajuuksista, jotka on tarkoitus huutokaupata vuoden 2013 alussa.

Hakumenettely ja toimilupien ehdot vastaavat valtioneuvoston maaliskuussa hyväksymän taajuuspoliittisen periaatepäätöksen ja 18. lokakuuta eduskunnassa hyväksytyn lakimuutoksen sisältöä.

Neljännen sukupolven matkaviestinverkon käyttö saattaa mahdollisesti aiheuttaa häiriöitä televisiolähetysten vastaanottoon. Toimiluvan haltija velvoitettaisiin poistamaan häiriöt kustannuksellaan.

Toimilupien haltijoiden tulisi lisäksi yhteistyössä huolehtia, että kuluttajille järjestetään riittävästi neuvontaa ja opastusta siitä, miten toimitaan jos televisiovastaanotossa ilmenee häiriöitä.

Osalle taajuuksista asetettaisiin muita tiukemmat peittovaatimukset. Tiukempien vaatimusten mukaan verkon olisi katettava 95 prosenttia Manner-Suomen väestöstä kolmessa vuodessa ja 99 prosenttia viiden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Osalla taajuuksista verkon tulisi kattaa 97 prosenttia Manner-Suomen väestöstä viidessä vuodessa toimilupakauden alkamisesta.

Rakennettavilla verkoilla olisi oltava myös kohtuullinen sisätilapeitto. Tämä tarkoittaa sitä, että televerkkopalvelujen tulee olla vakituisissa asunnoissa ja yritysten toimipaikoissa saatavilla yhdessä pisteessä sisätiloissa.

Lausuntoaika päättyy 14. marraskuuta 2012.

Lisätietoja liikenne- ja viestintäministeriössä:
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, 040 772 7643
Viestintämarkkinat-yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400

Lisätietoja Viestintävirastossa huutokaupan toteuttamisesta:
johtaja Kirsi Karlamaa, 040 823 2121
kehityspäällikkö Pasi Toivonen, 040 530 5458