Julkisesti tuetun ostoliikenteen kalustoyhtiön perustaminen etenee

liikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2024 13.19
Tiedote 319/2024
Juna Kymijoen ylittävällä sillalla

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona 26.6.2024 julkisesti tuettua ostoliikennettä koskevan kilpailun edistämisestä. Tätä tukemaan perustettaisiin kalustoyhtiö pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti.

Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö ostaa henkilöjunaliikennepalveluja reiteille, jotka eivät ole markkinaehtoisesti kannattavia. Ostoliikennesopimus solmittiin vuonna 2022 VR:n kanssa ja se on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka. Julkisilla varoilla rahoitettu henkilöjunaliikenne pitää hankkia uudella tavalla vuodesta 2031 eteenpäin, jotta Suomessa noudatetaan Euroopan unionin sääntelyä. Käytännössä se tapahtuu kilpailuttamalla ostoliikenne.

Hallitusohjelman mukaan julkista tukea ei osoiteta markkinaehtoisesti toimiville reiteille. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksessa kalustoyhtiön perustamisen lähtökohta on nykyinen ostoliikennekokonaisuus. Markkinaehtoisiin reitteihin liittyvää kalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön eikä näitä reittejä kilpailuteta ostoliikenteenä. Tavaraliikennekalustoa ei siirretä kalustoyhtiöön.

Mitä seuraavaksi?

Kilpailutettavan ostoliikenteen kokonaisuus ja sen mahdolliset vaikutukset siirrettävään kalustoon vuoden 2030 jälkeen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa linjataan lopullisesti syksyn 2024 aikana. Mikäli valtio, alueet, kunnat tai kuntayhtymät haluavat kilpailuttaa henkilöjunaliikennettä nykyistä laajemmin, siitä aiheutuvat kalustotarpeet huomioidaan osana päätöksenteossa.

Kalustoyhtiön perustamiseksi asetetaan projektiryhmä, jonka työskentelyyn osallistuvat edustajat valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksesta, liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä VR:stä. Projektille muodostetaan myös valtioneuvoston kanslian johtama ohjausryhmä, joka koostuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkahenkilöistä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, tiia.orjasniemi(at)gov.fi, p. 0295 342 068, ja neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, emmi.nykanen(at)gov.fi, p. 0295 342 114, liikenne- ja viestintäministeriö sekä neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, sinikka.mustakari(at)gov.fi, p. 040 776 0244, valtioneuvoston kanslia