Ministeriryhmä: Valtion toimitilojen toimintavarmuutta erilaisissa poikkeustilanteissa kehitetään

liikenne- ja viestintäministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2023 13.37
Tiedote
Kuvassa teksti: Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen

Valtion viranomaisten käytössä olevien toimitilojen kehittämistä jatketaan. Tarkoitus on vahvistaa viranomaisten kiinteistöjen turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä puolsi 24. tammikuuta, että valtiovarainministeriö, viranomaiset ja Senaatti-kiinteistöt jatkavat toimitilojen varautumisen kehittämistä. Lisäksi ministeriryhmä keskusteli kyberturvallisuudesta ja digitalisaation tilannekuvasta.

Tavoitteena on, että valtion keskeisten viranomaisten kriittinen toiminta voi jatkua myös silloin, jos esimerkiksi sähkön-, veden- tai lämmönjakelu tai tietoliikenneyhteydet ovat estyneet. Tämän vuoksi tiettyjen kiinteistöjen infrastruktuuria kehitetään.

”Varautumisen kehittämisellä vahvistamme koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Lähtökohtana on oltava se, että keskeisten viranomaisten toiminta on turvattu myös poikkeuksellisten olosuhteiden keskellä, jotta yhteiskunnan toiminnot säilyvät vakaina”, kuntaministeri Sirpa Paatero kertoo.

Kyberturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteisesti töitä

Kyberturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteitä on työstetty eri hallinnonaloilla jo pitkään. Ministeriryhmä sai katsauksen esimerkiksi tietovarantojen sijainnista, kriittisen tietoliikenteen korvaavista ratkaisuista, tietoturvapalveluiden kehittämisestä sekä kyberhäiriöiden hallinnan toimenpiteistä.

”Suomi kuuluu kyberturvallisuuden osalta maailman kärkijoukkoon, ja teemme työtä varautumisen parantamiseksi jatkuvasti. Erityisesti kyberturvallisuuden koordinaatiossa on otettu viime vuosina isoja harppauksia eteenpäin”, ministeri Paatero kommentoi.

Ministeriryhmä käsitteli myös digitalisaation tilannekuvaa eli niin sanottua digisalkkua. Se on seurantatyökalu, joka kattaa valtionhallinnon merkittävimmät digitalisaatiohankkeet. Sen avulla pystytään muodostamaan kokonaiskuva meneillään olevista kehityshankkeista ja suuntaamaan investointeja nykyistä tehokkaammin. Digisalkku tukee kansallisten digitalisaation hyödyntämisen tavoitteiden toimeenpanoa, jotka on asetettu digikompassissa.

Katsaus avoimien radioverkkojen tilanteesta

Ryhmä sai myös tilannekatsauksen avoimien radioverkkojen eli Open RANin kehittämisestä. Open RAN (Radio Access Network) tarkoittaa radioverkkoa, jossa verkon eri rajapinnat ovat avoimia ja jonka osat voidaan hankkia usealta eri valmistajalta. Koska Open RAN mahdollistaa radioverkon eri rajapintojen avaamisen, voi markkinoille tulla nykyistä useampia verkkolaitevalmistajia. Open RANin kehitykseen ja toteutukseen liittyy epävarmuustekijöitä ja turvallisuusriskejä, mutta myös hyötyä ja turvallisuutta lisääviä mahdollisuuksia.

”Suomi on ottanut aloitteen verkkoturvallisuudessa, ja lainsäädäntömme on saanut paljon myönteistä huomiota maailmalla. Valvomme kansainvälisessä yhteistyössä myös uusien käyttötapojen ja seuraavien verkkosukupolvien standardeja”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Lisätiedot:
alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0199
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 117
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 142

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä