Ministeriryhmä puolsi: Valtio käynnistää energiansäästöohjelman toimitiloissaan

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2022 17.55
Tiedote
Kuvassa teksti: Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen

Valtion kiinteistöissä toteutetaan laaja energiansäästöohjelma, jonka tavoitteena on osaltaan auttaa Suomea haastavassa energiatilanteessa. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmä käsitteli asiaa 5. lokakuuta. Ministerityöryhmän puheenjohtajuus siirtyy hallituskauden lopuksi kokonaisuudessaan kuntaministeri Sirpa Paaterolle.

Energiansäästöohjelman tavoitteena on säästää energiaa 50–75 gigawattituntia ja energiakustannuksia jopa 10 miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut nopeasti koko Euroopan energiatilannetta. Sähkön ja lämmön hinnat ovat olleet nousussa ja sähkön riittävyydestä Suomessa on esitetty perusteltua huolta.

Energiansäästöviikolla 10. lokakuuta käynnistyvä Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä mukaan energiansäästötalkoisiin. Valtion kiinteistöissä alkava energiansäästöohjelma on yksi valtion energiansäästötoimenpiteistä.

”Valtio haluaa näyttää esimerkkiä energiansäästössä, jotta sähköä riittää kaikille tulevana talvena. Samalla hillitsemme valtion energiakustannusten jyrkkää nousua”, kuntaministeri Paatero sanoo.

Energiansäästöohjelma toteutetaan laskemalla huonelämpötiloja

Energiansäästöohjelman toteuttaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-konserni yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa. Säästettävä energiamäärä vastaa noin 3 750 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Valtion toimitilojen energiansäästöohjelma toteutetaan esimerkiksi laskemalla huonelämpötiloja keskimäärin 20,5 asteeseen ja säätämällä talotekniikkaa ja valaistusta valtion rakennuksissa. Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan, ettei toimitilojen terveellisyys ja turvallisuus vaarannu.

”Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikki mukaan energiansäästöön, joten valtio on luonnollisesti yhteisissä talkoissa mukana. Haastavassa energiatilanteessa tarvitaan yhteistä vastuuta, jokaisen pitää kantaa kortensa kekoon. Kaikki energiansäästötoimet vahvistavat sähköverkkomme toimintakykyä lämmityskauden aikana”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Turhista toimitiloista luopuminen lisää energiatehokkuutta

Tärkein ja vaikuttavin tapa vähentää energiakäyttöä, päästöjä ja kustannuksia on luopuminen tarpeettomista valtion tiloista valtion toimitilastrategian mukaisesti. Ministeriryhmä päätti, että virastot ja laitokset toteuttavat toimitilojen käyttöasteen mittaukset syksyn aikana. Tiedon pohjalta virastot sekä Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt analysoivat tilatarpeen yhdessä ja sopivat huhtikuun loppuun 2023 mennessä, miten tarpeettomista tiloista luovutaan.

Vuosittain valtion toimitilojen kulutettu energiamäärä on yhteensä noin yksi terawattitunti eli 1 000 000 megawattituntia. Senaatti-konsernin energiakustannukset ovat olleet noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Digikompassi annetaan eduskunnalle selontekona

Ministeriryhmä päätti, että Suomen digitaalinen kompassi annetaan eduskunnalle selontekona lokakuun aikana. Digikompassissa luodaan digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Kansallisen digitaalisen kompassin visio on: Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea.

Digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Suomen digitaalinen kompassi perustuu vuonna 2021 esitettyyn EU:n digitaaliseen kompassiin.

Ministeriryhmän puheenjohtajuus on jaettu kahteen kokonaisuuteen, jossa hallinnon kehittämisen asioiden puheenjohtajuus on pysyvästi ministeri Paaterolla ja digitalisaation ja datatalouden asioiden puheenjohtajana ovat kiertävästi toimineet liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, elinkeinoministeri Lintilä ja nyt vaalikauden loppuun asti kuntaministeri Paatero.

​​​​​​​Paateron puheenjohtajuuden tavoitteita ovat erityisesti rakentaa pitkäjänteistä sitoutumista digikompassissa asetettuun visioon ja tavoitteisiin sekä luoda sille tavoitteita tiivistävä ja yhdistävä toimeenpanosuunnitelma. Samalla kehittämällä valtioneuvoston yhteistä digiasioiden salkkua luodaan edellytykset digitalisaation kehittämiskokonaisuuden ohjaukseen ja toimeenpanoon valtionhallinnossa.

Lisätiedot:
kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 029 553 0399
elinkeinoministerin erityisavustaja Matias Ollila, p. 029 504 7412
osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0031 (energiansäästöohjelma)
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 117 (digikompassi)
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293 (digikompassi)
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 142 (digikompassi)

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä

Astetta alemmas -kampanja

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Mika Lintilä Sirpa Paatero Timo Harakka