Katariina Kilpeläinen, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Ohjausyksikkö / KOH
Puh.: 0295342328   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, 00130 Helsinki