Annemari Kauppi, harjoittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Kehittämisyksikkö / VKE
Puh.: 0295342199   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtionuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki