Oona Malja, harjoittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
Puh.: 0295342099   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki